By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 6, 17. 6., s. 208-210
Annotation: Článek o knihovně Libri prohibiti a jejím řediteli J. Gruntorádovi.
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 12, 17. 12., s. 436
Annotation: Článek o 17. ročníku časopisu "Čtenář" z roku 1965, v jehož sedmém čísle vyšel rozhovor E. Jehličkové s J. Škvoreckým.
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 66, 2014, č. 7/8, s. 294-295
Annotation: Stručné medailonky. Větší medailonek je věnován J. Škvoreckému.
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 64, 2012, č. 4, s. 148-149
Annotation: Vzpomínka na J. Škvoreckého. Text zazněl na večeru Vzpomínáme na Josefa Škvoreckého v náchodském Městském divadle 9. 2. 2012.
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 64, 2012, č. 2, s. 58-60
Annotation: Článek o J. Škvoreckém a jeho knihách.
Article
6
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 58, 2006, č. 2, s. 58-60
Annotation: Závěrečná část přehledu je ukončena stručným výčtem českých autorů a jejich děl, která byla v rozmezí od 80. let přeložena do španělštiny...
Article
7
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 56, 2004, č. 11, s. 376-377
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 48, 1996, č. 11, s. 414
Annotation: O knihovnách, zejm. v Kanadě.
Article
9
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 48, 1996, č. 2, s. 68
Annotation: Medailon k pětaosmdesátinám bývalého ředitele Okresní knihovny v Náchodě, spisovatele, dramatika J. S.; připojeno přání: Škvorecký Josef...
Article
10
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 46, 1994, č. 11, s. 384-385
Annotation: O Dni Josefa Škvoreckého v Náchodě v září 1994; též o knize: Náchod, to krásné město Kostelec, Putování po rodišti Josefa Škvoreckého...
Article
11
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 44, 1992, č. 10, s. 332-336
Annotation: Vzpomínka na spolužáky z náchodského reálného gymnázia J. Š. a: Blažek Vratislav.
Article
12
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 43, 1991, č. 1, s. 13-15
Annotation: O dílech spisovatelů: Hašek Jaroslav, Poláček Karel, Lacina Václav, Jirotka Zdeněk, Hrabal Bohumil, Škvorecký Josef, Švandrlík Miloslav.
Article
13
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 43, 1991, č. 3, s. 96-99
Annotation: O díle autorů: Škvorecký Josef, Vyskočil Ivan, Hrabal Bohumil, Pavel Ota, Nenadál Radoslav, Kriseová Eda.
Article
14
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 43, 1991, č. 12, s. 412-414
Annotation: Studie mj. o tvorbě: Světlá Karolina, Holeček Josef, Rais Karel Václav, Pfleger Moravský Gustav, Čapek Chod Karel Matěj, Neff Vladimír, Škvorecký...
Article
15
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 43, 1991, č. 11, příl. Kartotéka spisovatelů
Annotation: Holý Jiří: Havel Václav; Svadbová Blanka: Salivarová Zdena; Haman Aleš: Lustig Arnošt; medailóny s bibliografickými poznámkami.
Article
16
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 43, 1991, č. 2, s. 63-65
Annotation: O díle autorů: Vachek Emil, Čapek Karel, Fiker Eduard, Zábrana Jan, Škvorecký Josef, Erben Václav, Prošková Hana, Kačírková Eva, Bělohradská...
Article
17
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 42, 1990, č. 8/9, srpen/září, s. 290-291
Annotation: Škvorecký Josef; Společnost Josefa Škvoreckého - o jejím založení a činnosti; s medailóny čtyř jejích členů (literárně činných): Krištof...
Article
18
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 42, 1990, č. 7, červenec, s. 214-216
Annotation: O jejich návštěvě a o činnosti sdružení Společnost Josefa Škvoreckého (s připojenou členskou přihláškou); Salivarová Zdena.
Article
19
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 42, 1990, č. 6, červen, příloha, s. 57-60
Annotation: O torontském nakladatelství Škvorecký Josef a Salivarová Zdena; se soupisem produkce.
Article