By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 73, 2021, č. 9, 20. 9., s. 340
Annotation: Bio-bibliografické poznámky.
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 11, 18. 11., s. 404-405
Annotation: Článek o historii Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě.
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 68, 2016, č. 6, s. 237
Annotation: Stručné biografické poznámky. Mj. o uvedených autorech.
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 64, 2012, č. 7/8, s. 262-268
Annotation: Představení projektu "Informační systémy zpřístupňující knihovní celky osobností kultury jako součást národního kulturního dědictví"...
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 49, 1997, č. 3, s. 123-124, 3. s. obálky
Annotation: Grafologický rozbor dvou textů K. H. B.
Article
6
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 48, 1996, č. 4, s. 149
Annotation: Glosa o vztahu K. H. B. ke knihám a o jeho knihovně.
Article
7
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 44, 1992, č. 3, s. 105
Annotation: Havlíček Borovský Karel.
Article
8
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 44, 1992, č. 8/9, s. 267-270; č. 10, s. 328-331; č. 11, s. 371-373; č. 12, s. 412-415
Annotation: Úvaha o literárně kritickém odkazu T. G. M.; mj. o jeho rozpravě O studiu děl básnických (Lumír č. 17.-19./1884, též knižně); o jeho příspěvku...
Article
9
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 38, 1986, č. 11, listopad, s. 395
Annotation: Výběr citátů z díla K. H. i literatury o něm.
Article
10
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 23, 1971, č. 10, říjen, s. 326-327
Annotation: Medailon.
Article
11
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 13, 1961, č. 10, říjen, s. 235
Annotation: O Havlíčkově pomoci při zakládání knihovny v Batelově.
Article
12
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 8, 1956, č. 7, červenec, s. 163-164.
Annotation: Článek psaný k příležitosti výročí úmrtí Karla Havlíčka Borovského a Josefa Kajetána Tyla líčí kontext vzniku jejich díla a v čem je...
Article