By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 6, 17. 6., s. 208-210
Annotation: Článek o knihovně Libri prohibiti a jejím řediteli J. Gruntorádovi.
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 6, 18. 6., s. 215-216
Annotation: Článek o korpusové lingvistice, Českém národním korpusu a Ústavu Českého národního korpusu, který vytváří též autorské korpusy vybraných...
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 69, 2017, č. 4, s. 146-148
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 69, 2017, č. 1, s. 37
Annotation: Biografické poznámky; mj. o B. Hrabalovi a B. Říhovi.
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 67, 2015, č. 5, s. 177-180
Annotation: Recenze sborníku Literární archiv, č. 46/2014, s podtitulem Bohumil Hrabal - Jiří Kolář. Průsečíky, paralely i mimoběžky života a díla....
Article
6
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 66, 2014, č. 7/8, s. 280
Annotation: Úvaha.
Article
7
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 66, 2014, č. 2, s. 77
Annotation: Medailonky; mj. B. Hrabala.
Article
8
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 58, 2006, č. 2, s. 58-60
Annotation: Závěrečná část přehledu je ukončena stručným výčtem českých autorů a jejich děl, která byla v rozmezí od 80. let přeložena do španělštiny...
Article
9
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 44, 1992, č. 10, příl. Kartotéka spisovatelů
Annotation: Novotný Vladimír: Hrabal Bohumil; 2 medailóny s bibliografiemi.
Article
10
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 43, 1991, č. 1, s. 13-15
Annotation: O dílech spisovatelů: Hašek Jaroslav, Poláček Karel, Lacina Václav, Jirotka Zdeněk, Hrabal Bohumil, Škvorecký Josef, Švandrlík Miloslav.
Article
11
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 43, 1991, č. 3, s. 96-99
Annotation: O díle autorů: Škvorecký Josef, Vyskočil Ivan, Hrabal Bohumil, Pavel Ota, Nenadál Radoslav, Kriseová Eda.
Article
12
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 42, 1990, č. 6, červen, s. 181-183
Annotation: O díle Kundera Milan, Neff Vladimír, Páral Vladimír, Fuks Ladislav, Vaculík Ludvík, Hrabal Bohumil.
Article
13
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 18, 1966, č. 7, červenec, s. 228-230
Annotation: Přehled; mj. o J. Otčenáškovi, B. Březovském, J. Procházkovi, M. Kunderovi, B. Hrabalovi, I. Vyskočilovi, J. Suchém.
Article