By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 73, 2021, č. 4, 19. 4., s. 150
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 72, 2020, č. 12, 14. 12., s. 462-464
Annotation: Článek o J. A. Komenském a o době, ve které žil.
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 72, 2020, č. 11, 16. 11., s. 408-410
Annotation: Článek o J. A. Komenském.
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 72, 2020, č. 10, 19. 10., s. 375-377
Annotation: Článek o době, v níž žil J. A. Komenský, a o dnešní době z hlediska komunikace a komunikačních možností a z hlediska cestování.
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 72, 2020, č. 10, 19. 10., s. 380
Annotation: Bio-bibliografické poznámky.
Article
6
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 72, 2020, č. 9, 14. 9., s. 329-331
Annotation: Článek o J. A. Komenském a o výstavě "KOMenský v KOMiksu".
Article
7
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 72, 2020, č. 7/8, 31. 7., s. 258-260
Annotation: Článek o J. A. Komenském a o výstavě "KOMenský v KOMiksu".
Article
8
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 5, 20. 5., s. [162]
Annotation: Úvodník pátého čísla, které je věnováno historii a současnosti Pedagogické knihovně J. A. Komenského.
Article
9
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 1, 16. 1., s. 36-38; č. 2, 18. 2., s. 76-78; č. 3, 18. 3., s. 116-118; č. 4, 15. 4., s. 156-158; č. 5, 20. 5., s. 196-198; č. 6, 17. 6., s. 236-238; č. 7/8, 31. 7., s. 296-298; č. 9, 16. 9., s. 334-336; č. 10, 17. 10., s. 374-376; č. 11, 18. 11., s. 412-414; č. 12, 16. 12., s. 462-464; roč. 72, 2020, č. 1, 20.1., s. 36-38; č. 2, 17. 2., s. 74-76; č. 3, 16. 3., s. 116-118
Annotation: Seriál o českých knihovnách.
Article
10
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 6, 18. 6., s. 227
Annotation: Referát o festivalu "Den poezie", který probíhal ve dnech 12. 11. - 26. 11. 2017.
Article
11
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 2, 19. 2., s. 75-77; č. 3, 19. 3., s. 115-117; č. 4, 19. 4., s. 154-156; č. 5, 21. 5., s. 194-196; č. 6, 18. 6., s. 235-237; č. 7/8, 31. 7., s. 292-294; č. 9, 17. 9., s. 336-338
Annotation: Seriál o fantasy a sci-fi literatuře.
Article
12
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 66, 2014, č. 4, s. 150-151
Annotation: Článek s ukázkami na 3. s. obálky.
Article
13
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 48, 1996, č. 10, s. 378-379
Annotation: Grafologická studie (o povaze J. A. K. na základě analýzy jeho písma).
Article
14
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 45, 1993, č. 11, s. 383-384
Annotation: Komenský Jan Amos; recenze SCetH 23, 1993, č. 49, 174 s.; bibliografie obsahuje části: Soupis příspěvků, Předmětový rejstřík, Soupis recenzovaných...
Article
15
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 44, 1992, č. 10, s. 346
Annotation: Recenze; Komenský Jan Amos.
Article
16
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 44, 1992, č. 3, s. 108-109
Annotation: Úvaha o autenticitě vpisku "Ex libris Joannis Komensky" v knize: Gumppenberg Wilhelm, Atlas Marianus, uložené v Knihovně Národního muzea ve sbírce:...
Article
17
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 42, 1990, č. 1, leden - č. 12, prosinec, 3. s. obálky
Annotation: Seriál s příspěvky: Voit Petr, Kodex vyšehradský (č. 1), Lobkovický rukopis staročeské Kroniky tak řečeného Dalimila (č. 2); Boldan Kamil,...
Article
18
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 40, 1988, č. 5, květen, s. 147
Annotation: O osudech exempláře z roku 1631, který vlastní Leopold Mazáč v Doubravníku u Žďáru nad Sázavou.
Article
19
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 28, 1976, č. 8/9, srpen, s. 298-303
Annotation: Přehled literárního díla J. A. K.
Article
20
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 22, 1970, č. 11, listopad, s. 364-365
Annotation: Reportáž.
Article