By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 9, 16. 9., s. [302]
Annotation: Úvodník 9. čísla časopisu Čtenář.
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 9, 16. 9., s. 313
Annotation: Zpráva o knize J. Kubíčka "Dějiny veřejných lidových knihoven v českých zemích", jež byla prezentována při zahájení výstavy "Jiří Mahen...
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 1, 15. 1., s. 35
Annotation: Medailon bibliografa, knihovníka a v letech 1972-2010 ředitele Moravské zemské knihovny J. Kubíčka.
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 1, 15. 1., s. 22-24
Annotation: Referát o 20. "Kolokviu českých, moravských a slovenských bibliografů", které se konalo ve dnech 9. 10. - 10. 10. 2017 v Moravské zemské knihovně...
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 63, 2011, č. 1, s. 32-34
Annotation: Recenze jedenáctisvazkového projektu, který předkládá soupis novin a časopisů vydávaných v českých zemích do r. 1945.
Article
6
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 61, 2009, č. 4, s. 148
Annotation: Medailon J. Kubíčka.
Article
8
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 45, 1993, č. 4, s. 139-140
Annotation: Recenze; též o: Josef Macůrek 31. 3. 1901 - 20. 4. 1992, Personální bibliografie, zprac. Kubíček Jaromír, Stránská Jitka, Brno, SVK 1992, 38...
Article
9
10
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 40, 1988, č. 7, červenec, s. 230-231
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 37, 1985, č. 8/9, srpen/září, s. 306-307
Annotation: Rovnost; kritický přehled publikací věnovaných výročí; též o sborníku připraveném: Kubíček Jaromír, Vlašín Štěpán.
Article