By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 69, 2017, č. 11, s. 418-419
Annotation: Medailonky.
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 46, 1994, č. 7/8, s. 250-252
Annotation: Stať o ilustrátorech knih pro děti: Scheiner Artuš, Preissig Vojtěch, Wenig Josef, Adámek Rudolf, Lada Josef, Panuška Jaroslav.
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 45, 1993, č. 12, s. 403-404
Annotation: Lada Josef; mj. citovány dopisy J. M. a zmíněn údajný návrh na druhý plakát "Pozor na výběr knih".
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 42, 1990, č. 8/9, srpen/září, s. 291-292
Annotation: O památníku J. L.
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 22, 1970, č. 1, leden, s. 22-25
Annotation: Otištění vzájemné korespondence z let 1930-1935 o knihovnickém plakátu.
Article
6
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 9, 1957, č. 12, prosinec, s. 284-285.
Annotation: Článek o životě a díle psaný k příležitosti výročí narození J. Lady. Připojeny dopisy čtenářů J. Ladovi.
Article
7
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 1, 1949, č. 5, květen, s. 91.
Annotation: Anotace na knihu J. Mahena.
Article