By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 72, 2020, č. 10, 19. 10., s. 380
Annotation: Bio-bibliografické poznámky.
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 72, 2020, č. 2, 17. 2., s. 49
Annotation: Zpráva o zakoupení prvního vydání Máchova "Máje" Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje.
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 68, 2016, č. 10, s. 377
Annotation: Stručné biografické poznámky. Mj. o uvedených autorech.
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 62, 2010, č. 11, s. 409-410
Annotation: Článek v rubrice Po kom se jmenuje?
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 62, 2010, č. 11, s. 411-413
Annotation: Stať; se zmínkou o máchovské výstavě ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně.
Article
6
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 58, 2006, č. 6, s. 212
Annotation: Referát.
Article
7
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 57, 2005, č. 4, s. 138-139
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 49, 1997, č. 4, s. 163-164, obálka s. 3
Annotation: O Máchově osobnosti na základě rozboru jeho rukopisu; zejména o jeho schopnosti mimosmyslového vnímání minulosti.
Article
9
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 48, 1996, č. 3, s. 103
Annotation: O čtenářské zálibě K. H. M. a o jeho vztahu ke knižní kultuře.
Article
10
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 39, 1987, č. 2, únor, s. 61
Annotation: Recenze bibliografie Karel Hynek Mácha (1986).
Article
11
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 38, 1986, č. 11, listopad, s. 386
Annotation: O výstavě v Národním muzeu.
Article
12
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 38, 1986, č. 6, červen, s. 197
Annotation: Přehled plánovaných akcí.
Article
13
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 20, 1968, č. 2, únor, s. 58-60
Annotation: O lokalitách v knize K. H. M.
Article
14
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 12, 1960, č. 11, listopad, s. 263
Annotation: Článek. K. H. Mácha je označen za jednoho z prvních českých básníků, který "poznával sociální a morální zápory kapitalistického řádu"....
Article
15
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 8, 1956, č. 7, červenec, s. 148-150.
Annotation: Článek shrnuje stručně průběh máchovských oslav (výročí vydání Máje v různých městech republiky). Oslavy se kocentrovaly především...
Article
16
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 8, 1956, č. 4, duben, s. 92-93.
Annotation: Článek psaný k výročí vydání Máje, stručně shrnuje jeho recepci v 19. století, kontext, do kterého přichází. V závěru G. Procházka vyslovuje...
Article