By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 73, 2021, č. 9, 20. 9., s. 335
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 11, 18. 11., s. 406-407
Annotation: Článek o působení knihovníka S. Rambouska ve funkci ředitele České veřejné knihovny v Jihlavě v letech 1921-1937.
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 9, 16. 9., s. 313
Annotation: Zpráva o knize J. Kubíčka "Dějiny veřejných lidových knihoven v českých zemích", jež byla prezentována při zahájení výstavy "Jiří Mahen...
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 6, 17. 6., s. 231-232
Annotation: Článek o historii Knihovny Jiřího Mahena v Brně.
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 6, 18. 6., s. 214
Annotation: Článek J. Cejpka "Mahenova knihovnická tvář : k 20. výročí úmrtí knihovníka" (in: Čtenář 1959, č. 5, s. 119-120).
Article
6
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 3, 19. 3., s. 107-109
Annotation: Článek o dramatikovi, básníkovi a kulturním publicistovi, který byl zároveň knihovníkem města Brna.
Article
7
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 1, 15. 1., s. 26-29
Annotation: Stať o koncepci knihovnictví, zákoně o veřejných knihovnách obecních a L. J. Živném, knihovníkovi, bibliografovi a spoluautorovi zákona o veřejných...
Article
8
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 59, 2007, č. 11, s. 330-331
Annotation: Medailon.
Article
9
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 46, 1994, č. 2, s. 56-57
Annotation: Referát o první valné hromadě Společnosti J. M. 12. 12. 1993, předseda Kundera Ludvík; na s. 58 otištěno Programové prohlášení a na s. 58-59...
Article
10
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 45, 1993, č. 7/8, s. 265-266
Annotation: O přípravě a otevření Mahenova památníku.
Article
11
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 45, 1993, č. 12, s. 403-404
Annotation: Lada Josef; mj. citovány dopisy J. M. a zmíněn údajný návrh na druhý plakát "Pozor na výběr knih".
Article
12
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 45, 1993, č. 4, s. 124-126; č. 5, s. 155-158; č. 6, s. 200-204; č. 7/8, s. 252-255; č. 9, s. 304-307; č. 10, s. 330-333
Annotation: Studie; mj. o: Karafiát Jan, Broučci; Mahen Jiří, Dvanáct pohádek (č. 6); Baar Jindřich Šimon, Hanýžka a Martínek; Háj Felix (vl. jm. Wagnerová...
Article
13
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 44, 1992, č. 11, s. 374-375
Annotation: Úvaha nad jeho souborem Dvacet knihovnických pohádek, Rozpravy Aventina 2, 1926/27, s. 75-76.
Article
14
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 42, 1990, č. 10, říjen, s. 329-330
Annotation: Záznam vyprávění brněnského knihovníka.
Article
15
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 39, 1987, č. 12, prosinec, s. 413-441
Annotation: Se soupisem námětů na mahenovsko-ladovské plakáty.
Article
16
17
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 31, 1979, č. 3, březen, s. 92
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 22, 1970, č. 1, leden, s. 22-25
Annotation: Otištění vzájemné korespondence z let 1930-1935 o knihovnickém plakátu.
Article
19
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 20, 1968, č. 1, leden, s. 8-9
Annotation: Vzpomínky.
Article
20
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 11, 1959, č. 5, květen, s. 119-120.
Annotation: Článek o životě a díle J. Mahena psaný k příležitosti výročí úmrtí.
Article