By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 72, 2020, č. 2, 17. 2., s. 80
Annotation: Bio-bibliografické poznámky.
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 10, 17. 10., s. 371-373
Annotation: Článek o Masarykově veřejné knihovně ve Vsetíně v letech 1918-1940.
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 7/8, 31. 7., s. 294-295
Annotation: Článek o historii Obecní knihovny v Benešově u Semil od 19. století do současnosti.
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 7/8, 31. 7., s. 263
Annotation: Článek o (nejen) knihovnických tématech, o nichž se psalo v časopise "Čtenář" v roce 1968 - v souvislosti s procesem "pražského jara"; připojen...
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 7/8, 31. 7., s. 285-286
Annotation: Přehled biografických údajů českých a světových spisovatelů a událostí, které se odehrály v roce 1918 v české a světové literatuře.
Article
6
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 2, 19. 2., s. 72-74
Annotation: Medailon knihovědce a politika Z. V. Tobolky.
Article
7
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 69, 2017, č. 7/8, s. 294-295
Annotation: Biografické poznámky.
Article
8
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 54, 2002, č. 11, s. 336
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 50, 1998, č. 1, s. 31-32, obálka s. 3
Annotation: Grafologický rozbor.
Article
10
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 49, 1997, č. 6, s. 234-235
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 48, 1996, č. 9, s. 335-336
Annotation: Glosa o jeho první česky psané publicistické práci.
Article
12
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 48, 1996, č. 12, s. 459
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 44, 1992, č. 8/9, s. 270-271
Annotation: Medailón autora studie zařazené do Masarykova sborníku VII., vydali v samizdatu r. 1980 Milan Machovec, Petr Pithart, Josef Dubský; studie začíná...
Article
14
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 44, 1992, č. 8/9, s. 267-270; č. 10, s. 328-331; č. 11, s. 371-373; č. 12, s. 412-415
Annotation: Úvaha o literárně kritickém odkazu T. G. M.; mj. o jeho rozpravě O studiu děl básnických (Lumír č. 17.-19./1884, též knižně); o jeho příspěvku...
Article