By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 72, 2020, č. 7/8, 31. 7., s. 283-285
Annotation: Článek o B. Němcové.
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 72, 2020, č. 3, 16. 3., s. 102-104
Annotation: Článek o B. Němcové.
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 72, 2020, č. 1, 20. 1., s. 40
Annotation: Bio-bibliografické poznámky.
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 68, 2016, č. 12, s. 461
Annotation: Stručné biografické poznámky; mj. o uvedených autorech.
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 67, 2015, č. 1, s. 37
Annotation: Stručné medailonky; mj. o uvedených autorech.
Article
6
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 64, 2012, č. 7/8, s. 262-268
Annotation: Představení projektu "Informační systémy zpřístupňující knihovní celky osobností kultury jako součást národního kulturního dědictví"...
Article
7
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 62, 2010, č. 5, s. 171-173
Annotation: Rozhovor.
Article
8
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 12, 1960, č. 1, leden, s. 20-23
Annotation: Článek se věnuje osvětové práci Boženy Němcové. Na základě různých citátů z jejích knih a novinových článků se snaží mapovat především...
Article
9
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 9, 1957, č. 6, červen, s. 129.
Annotation: Trutnovská učitelka Kosová popisuje, jak probíhal literární zájezd do kraje Boženy Němcové. Tyto zájezdy už od roku 1957 organizuje okresní...
Article
10
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 7, 1955, č. 11, listopad, s. 338-339.
Annotation: Článek popisuje průběh celostátní konference kulturních pracovníků a spisovatelů v Náchodě. Konference je zároveň přípravou pro nadcházející...
Article
11
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 7, 1955, č. 11, listopad, s. 341-342.
Annotation: A. Bernášková se ve svém projevu zamýšlí nad významem osobnosti Boženy Němcové. "I když její doba byla jiná než naše, i když zkušenosti...
Article
12
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 7, 1955, č. 10, říjen, s. 318.
Annotation: Zpráva stručně informuje o průběhu celostátní konferenci kulturních pracovníků, která se konala ve dnech 10.-12. září 1955 v Náchodě a...
Article
13
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 7, 1955, č. 6, červen, s. 162.
Annotation: Článek o životě a díle B. Němcové psaný k příležitosti výročí narození.
Article