By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 7/8, 31. 7., s. 285-286
Annotation: Přehled biografických údajů českých a světových spisovatelů a událostí, které se odehrály v roce 1918 v české a světové literatuře.
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 67, 2015, č. 5, s. 197
Annotation: Mj. o uvedených autorech.
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 47, 1995, č. 3, s. 114-117
Annotation: Stať o vydavatelské činnosti S. K. N. (Nový kult, Knihovna revolucionářů), Neumannová Kamila (Knihy dobrých autorů); mj. též o: Gellner František,...
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 47, 1995, č. 7/8, s. 284-287; č. 9, s. 326-328
Annotation: O vzniku české bibliofilské knihy; v 1. části mj. o: Procházka Arnošt, Neumann Stanislav Kostka, Bouček Antonín, Dyrynk Karel, Bílek František,...
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 22, 1970, č. 3, březen, s. 84-86
Annotation: O vztahu bratří Čapků k S. K. Neumannovi v zrcadle vzájemné korespondence s ním.
Article
6
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 14, 1962, č. 6, červen, s. 215
Annotation: Medailon S. K. Neumanna; na s. 214 otištěna jeho báseň Ve jménu života i radosti i krásy.
Article
7
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 12, 1960, č. 5, květen, s. 118
Annotation: Medailon S. K. Neumanna.
Article
8
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 9, 1957, č. 7, červenec, s. 164.
Annotation: Líčení.
Article
9
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 9, 1957, č. 4, duben, s. 81-83.
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 7, 1955, č. 9, září, s. 280
Annotation: Článek o popularizaci díla S. K. Neumanna, což - dle R. Málka - je jeden z nejdůležitějších úkolů roku 1955.
Article
11
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 7, 1955, č. 9, září, s. 281-282.
Annotation: Vzpomínkvoý článek. K. Vrba popisuje setkání s S. K. Neumannem. SKN měl přednášku o literatuře v Nové Pace, rok 1923.
Article
12
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 7, 1955, č. 6, červen, s. 183.
Annotation: Článek o životě a díle spisovatele psaný k příležitosti výročí narození.
Article
13
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 4, 1952, č. 5, květen, s. 214-215.
Annotation: Článek připomíná výročí narození J. V. Sládka a S. K. Neumanna (stručně shrnuje jejich literární tvorbu).
Article
14
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 2, 1950, č. 3, březen, s. 71-74.
Annotation: Článek o životě a díle J. Wolkera. J. Wolker spolu s S. K. Neumannem jako vzory mladých básníků, jejich úkolem je zachytit obraz "obraz šťatsných...
Article