By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 6, 17. 6., s. 208-210
Annotation: Článek o knihovně Libri prohibiti a jejím řediteli J. Gruntorádovi.
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 67, 2015, č. 12, s. 457
Annotation: Biografické poznámky; mj. o uvedených autorech.
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 65, 2013, č. 9, s. 321-322
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 58, 2006, č. 2, s. 58-60
Annotation: Závěrečná část přehledu je ukončena stručným výčtem českých autorů a jejich děl, která byla v rozmezí od 80. let přeložena do španělštiny...
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 44, 1992, č. 2, s. 63
Annotation: O výstavě drobných tisků J. S. v okresní knihovně v Náchodě.
Article
6
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 7, 1955, č. 7, červenec, s. 206-207.
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 1, 1949, č. 6, červen, s. 102-104.
Annotation: Článek. Autor se krátce zastavuje u hornických motivů v dílech předních českých spisovatelů.
Article