By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 41, 1989, č. 6, červen, s. 203-204
Annotation: Wolker Jiří; recenze.
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 32, 1980, č. 3, březen, s. 84-86
Annotation: O jeho pohádkách.
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 22, 1970, č. 5, květen, s. 167-168
Annotation: Vzpomínky.
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 22, 1970, č. 3, březen, s. 93
Annotation: K 70. výročí narození.
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 20, 1968, č. 12, prosinec, s. 402
Annotation: Glosa o příčinách trvalé oblivy díla J. W.
Article
6
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 18, 1966, č. 1, leden, s. 13
Annotation: Rozhovor k 65. narozeninám; o přátelství s J. Wolkrem a o svém literárním díle.
Article
7
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 12, 1960, č. 3, březen, s. 70
Annotation: Krátký článek o životě a díle, J. Wolkera.
Article
8
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 6, 1954, č. 1, leden, s. 29-30
Annotation: Článek připomíná život a dílo spisovatele.
Article
9
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 2, 1950, č. 3, březen, s. 71-74.
Annotation: Článek o životě a díle J. Wolkera. J. Wolker spolu s S. K. Neumannem jako vzory mladých básníků, jejich úkolem je zachytit obraz "obraz šťatsných...
Article