By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 6, 1954, č. 12, prosinec, s. 337-340.
Annotation: Článek o životě a díle A. Zápotockého.
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 6, 1954, č. 12, prosinec, s. 341-343
Annotation: Článek
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 6, 1954, č. 12, prosinec, s. 345-349.
Annotation: Bibliografie opatřena úvodním komentářem.
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 6, 1954, č. 12, prosinec, s. 343-345.
Annotation: Článek.
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 4, 1952, č. 9, září, s. 260-262.
Annotation: Článek.
Article
6
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 4, 1952, č. 7/8, červenec, s. 238-241.
Annotation: Článek. Autorka referuje o konferenci o knize A. Zápotockého "Rudá záře nad Kladnem".
Article
7
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 4, 1952, č. 1, leden, s. 35-41
Annotation: Ukázkový rozbor knihy. Připojena charakteristika knihy, autora, motivy k získávání čtenářů,plán četby navazujíci na Zápotockého knihu.
Article
8
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 3, 1951, č. 6, červen, s. 135-136.
Annotation: Recenze.
Article