By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


181
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 5, 20. 5., s. 188-190
Annotation: Článek o knihovnách a knihovnictví v Olomouci od konce 19. století do současnosti.
Article
182
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 5, 20. 5., s. 191-192
Annotation: Článek.
Article
183
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 5, 20. 5., s. 193-195
Annotation: Článek o litovelské knihovně v období první republiky.
Article
184
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 5, 20. 5., s. 200
Annotation: Biografická poznámka.
Article
185
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 5, 20. 5., s. 180-183
Annotation: Článek o knihovnických zákonech od roku 1919 do roku 2001. Připojena faksimile vládních návrhů knihovních zákonů z let 1919, 1959 a 2001.
Article
186
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 4, 15. 4., s. 135
Annotation: Článek.
Article
187
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 4, 15. 4., s. 146-149
Annotation: Článek o knihovnách Ústeckého kraje v období první republiky (a během druhé světové války).
Article
188
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 4, 15. 4., s. 149-151
Annotation: Článek.
Article
189
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 4, 15. 4., s. 152
Annotation: Článek o Městské knihovně Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem za první republiky.
Article
190
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 4, 15. 4., s. 153
Annotation: Recenze.
Article
191
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 4, 15. 4., s. 154
Annotation: Nekrolog.
Article
192
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 4, 15. 4., s. 160
Annotation: Biografické poznámky.
Article
193
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 3, 18. 3., s. 113
Annotation: Zpráva o popularizačních besedách "Rok vědy a techniky", které budou v letošním roce probíhat v Masarykově veřejné knihovně Vsetín.
Article
194
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 3, 18. 3., s. 120
Annotation: Biografické poznámky.
Article
195
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 3, 18. 3., s. 83-86
Annotation: Článek.
Article
196
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 3, 18. 3., s. 86-88
Annotation: Článek.
Article
197
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 3, 18. 3., s. 91-94; č. 4, 15. 4., s. 130-132
Annotation: Stať vycházející ze statistického přehledu čtenářství obyvatel ČR starších 15 let v roce 2018. Průzkum uskutečnily Ústav pro českou literaturu,...
Article
198
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 3, 18. 3., s. 105
Annotation: Článek o nové pobočce Městské knihovny Antonína Marka v Turnově, která od 3. 12. 2018 funguje v budově vlakového nádraží.
Article
199
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 3, 18. 3., s. 107-109
Annotation: Článek o historickém vývoji veřejných knihoven pro polskou národnostní menšinu v Moravskoslezském kraji od první republiky po současnost.
Article
200
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 3, 18. 3., s. 109
Annotation: Zpráva o Spolku pro zakládání knihoven ve Slezsku, jehož ustavující valná hromada se konala 24. 9. 1891 v Opavě.
Article