By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2621
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 1, 1949, č. 3, březen, s. 46.
Annotation: Krátký článek připomíná A. Sovu, která stál v čelé pražské městské knihovny 22 let.
Article
2622
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 1, 1949, č. 3, březen, s. 38.
Annotation: Krátký úryvek z přednášky Alois Jirásek a dnešní čtenáři, která se konala v okresu Hradec Králové. K článku připojen krátký citát...
Article
2623
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 1, 1949, č. 3, březen, s. 39-44.
Annotation: Čánek shrnuje významná historická a kulturní výročí a doporučuje tituly, jež by bylo vhodné přečíst. (Stálá rubrika časopisu, pokračuje...
Article
2624
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 1, 1949, č. 3, březen, s. 44.
Annotation: Ministerstvo informací a osvěty přijalo návrh Svazu českých knihovníků doporučit všem lidovým knihovnám tento dar k IX. sjezdu KSČ: nákup...
Article
2625
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 1, 1949, č. 1/2, leden/únor, s. 25-26.
Annotation: Medailon.
Article
2626
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 1, 1949, č. 1/2, leden/únor, s. 26-29.
Annotation: Seznam knih, připojena krátká poznámka, v čem je konkrétní titul důležitý. Stálá rubrika časopisu, pokračuje v dalších číslech časopisu...
Article
2627
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 1, 1949, č. 1/2, leden/únor, s. 29
Annotation: Poznámka. Po delší přestávce vychází opět kritická revue tvorby pro mládež "Štepnice".
Article
2628
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 1, 1949, č. 1/2, leden/únor, s. 31.
Annotation: Zpráva. V okresu Hradec Králové pořádají čtebářské besedy (již 15) o díle A. Jiráska, velká návštěvnost.
Article
2629
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 1, 1949, č. 1/2, leden/únor, s. 31.
Annotation: Poznámka. Československý rozhlas věnuje čím dál tím větší pozornost lidovým knihovnám a jejich činnosti.
Article
2630
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 1, 1949, č. 1/2, leden/únor, s. 1-5.
Annotation: Článek. Části: Jaké organizační úkoly nás čekají; Odstraňme z knihoven brak - získáme papír na masové vydání klasiků; Knihou ke splnění...
Article
2631
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 1, 1949, č. 1/2, leden/únor, s. 6-8.
Annotation: Recenze.
Article
2632
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 1, 1949, č. 1/2, leden/únor, s. 8-10.
Annotation: Doporučená literatura se vztahuje převážně k politickým událostem a presidentu Klementu Gottwaldovi (odborná, fatografická, historická literatura).
Article
2633
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 1, 1949, č. 1/2, leden/únor, s. 10.
Annotation: Článek. Darem knihoven ke sjezdu bude obecně nákup socialistické literatury, zavedení volného výběru, Ústřední knihovna hl. m. Praha pak k...
Article
2634
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 1, 1949, č. 1/2, leden/únor, s. 11-12.
Annotation: Noticka. 8. ledna 1949 zahájila v Praze činnost nová pojízdná knihovna. Vložen citát V. Kopeckého vztahující se k této události.
Article
2635
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 1, 1949, č. 1/2, leden/únor, s. 13-16.
Annotation: Článek. V. Skála považuje za nejdůležitější práci s dětským čtenářem, na níž je třeba se především soustředit, v článku uvádí...
Article
2636
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 1, 1949, č. 1/2, leden/únor, s. 29.
Annotation: Zpráva. Korporace pořádající plesy a zábavyvěnují část vybraných peněz knihovnám.
Article
2637
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 1, 1949, č. 1/2, leden/únor, s. 32.
Annotation: Zpráva. V rámci Týdnu české a slovenské knihy bylo v Čechách uspořádáno přes 1500 knižních výstav, na kterých byly knihy zároveň prodávány.
Article
2638
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 1, 1949, č. 1/2, leden/únor, s. 16-18.
Annotation: Článek.
Article
2639
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 1, 1949, č. 1/2, leden/únor, s. 19-22.
Annotation: Článek stručně hodnotí nový fenomén lidových knihoven - volný výběr knih.
Article
2640
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 1, 1949, č. 1/2, leden/únor, s. 22.
Annotation: Drobná zpráva: tuchlovičtí učitelé a studenti obchází s vybranými knihami domácnosti a získávají nové čtenáře.
Article