By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


101
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 12, 16. 12., s. 461
Annotation: Článek o historii knihovny v Jarošově nad Nežárkou.
Article
102
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 12, 16. 12., s. 468
Annotation: Biografické poznámky.
Article
103
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 12, 16. 12., s. 458-459
Annotation: Článek o historii Městské knihovny v Písku.
Article
104
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 11, 18. 11., s. 404-405
Annotation: Článek o historii Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě.
Article
105
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 11, 18. 11., s. 406-407
Annotation: Článek o působení knihovníka S. Rambouska ve funkci ředitele České veřejné knihovny v Jihlavě v letech 1921-1937.
Article
106
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 11, 18. 11., s. 407-408
Annotation: Článek o historii Městské knihovny Svratka.
Article
107
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 11, 18. 11., s. 409-411
Annotation: Článek o historii knihovnictví a Městské knihovny v Třebíči.
Article
108
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 11, 18. 11., s. 415
Annotation: Zpráva o exlibris, které vlastní/vlastnili knihovníci z Kraje Vysočina.
Article
109
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 11, 18. 11., s. 416
Annotation: Autor ve svém komentáři poukazuje na problematičnost při vyhledávání údaje o překladateli v knihovnických databázích a připomíná odmítavý...
Article
110
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 11, 18. 11., s. 387-390
Annotation: Článek o stavu informačních technologií a knihovnictví na konci 80. let a jejich proměnách po roce 1989.
Article
111
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 11, 18. 11., s. 391-394; č. 12, 16. 12., s. 440-443
Annotation: Rozhovor s V. Balíkem, jenž byl v letech 1990-2004 ředitelem Národní knihovny, o proměnách Národní knihovny po roce 1989.
Article
112
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 11, 18. 11., s. 394-395
Annotation: Komentář k časopisu Čtenář a stavu knihovnictví před rokem 1989 a po roce 1989.
Article
113
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 11, 18. 11., s. 396-397
Annotation: Článek o projektu CENTRAL, jímž Městská knihovna v Praze v dubnu 2019 zahájila katalogizaci beletrie.
Article
114
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 11, 18. 11., s. 420
Annotation: Biografické poznámky.
Article
115
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 10, 17. 10., s. 351-352
Annotation: Reportáž o konferenci "Libraries: dialogue to change", jež proběhla v srpnu 2019 v Aténách.
Article
116
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 10, 17. 10., s. 354
Annotation: Zpráva o knihách z fondu Národní knihovny ČR, které byly na začátku srpna 2019 odvezeny do Německa na odkyselení.
Article
117
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 10, 17. 10., s. 360-361
Annotation: Článek o čtenářském klubu "Knihomilové UO" v Městské knihovně v Ústí nad Orlicí.
Article
118
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 10, 17. 10., s. 361
Annotation: Zpráva o zahájení stavby centrálního depozitáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně.
Article
119
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 10, 17. 10., s. 363-364
Annotation: Článek o historii Knihovny Františka Bartoše a Čtenářského spolku ve Zlíně.
Article
120
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 10, 17. 10., s. 373
Annotation: Výpisky z obecní kroniky Bystřice pod Hostýnem z let 1921-1936, které se týkají obecní veřejné knihovny.
Article