By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


161
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 7/8, 31. 7., s. 244-245
Annotation: Článek, v němž autorka uvádí své čtenářské tipy na léto.
Article
162
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 7/8, 31. 7., s. 246-247
Annotation: Článek o tipech na letní čtení.
Article
163
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 6, 17. 6., s. [202]
Annotation: Autor se ve svém úvodníku zamýšlí nad tím, jak a zda se (v dohledné době) podaří vyřešit problém s nedostatkem místa v budově Klementina...
Article
164
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 6, 17. 6., s. 216-217
Annotation: Článek o Akvizičním portálu, který využívá Městská knihovna Antonína Marka v Turnově.
Article
165
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 6, 17. 6., s. 224-225
Annotation: Článek o Místní knihovně Skomelno.
Article
166
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 6, 17. 6., s. 226-230
Annotation: Článek o knihovnách v Jihomoravském kraji v období první republiky.
Article
167
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 6, 17. 6., s. 231-232
Annotation: Článek o historii Knihovny Jiřího Mahena v Brně.
Article
168
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 6, 17. 6., s. 233
Annotation: Článek o historii Městské knihovny Hodonín.
Article
169
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 6, 17. 6., s. 234
Annotation: Zpráva o exlibris, které vlastní/vlastnili knihovníci z Jihomoravského kraje.
Article
170
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 6, 17. 6., s. 240
Annotation: Biografické poznámky.
Article
171
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 6, 17. 6., s. 203-206
Annotation: Článek o samizdatu, samizdatové literatuře a o vzniku encyklopedie "Český literární samizdat 1949-1989 : edice, časopisy, sborníky".
Article
172
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 6, 17. 6., s. 207
Annotation: Recenze.
Article
173
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 6, 17. 6., s. 208-210
Annotation: Článek o knihovně Libri prohibiti a jejím řediteli J. Gruntorádovi.
Article
174
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 6, 17. 6., s. 211-215
Annotation: Rozhovor s knihovníkem a ředitelem Knihovnického institutu Národní knihovny V. Richterem o problémech s nedostatkem prostoru budovy Klementina a...
Article
175
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 6, 17. 6., s. 218
Annotation: Článek o elektronických knihovních službách, katalozích a webových stránkách Městské knihovny Ústí nad Orlicí, která vyhrála v soutěži...
Article
176
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 6, 17. 6., s. 219-221
Annotation: Článek o zákonech (vládních nařízeních), které se týkaly povinnosti zřizování knihoven v městech a obcích v období první republiky.
Article
177
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 6, 17. 6., s. 222-223
Annotation: Článek o akci "Noc s Andersenem", která proběhla 29. 3. 2019.
Article
178
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 5, 20. 5., s. [162]
Annotation: Úvodník pátého čísla, které je věnováno historii a současnosti Pedagogické knihovně J. A. Komenského.
Article
179
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 5, 20. 5., s. 163-164
Annotation: Článek o minulosti a současnosti Pedagogické knihovny J. A. Komenského.
Article
180
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 5, 20. 5., s. 165-166
Annotation: Článek o Centru pro školní knihovny, které vzniklo v roce 2006 jako součást Pedagogické knihovny J. A. Komenského.
Article