By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: ...ať je stůl k pohoštění prostřený. -- s. 15-16
Annotation: Předmluva rektora Univerzity Karlovy; s autorovou Úvodní poznámkou (s. 17-19); úvahy a eseje jsou uspořádány do oddílů: Otevřená univerzita...
Book Chapter