By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: ...atd.... -- ISSN 0862-6383. -- Roč. 1, 1990, č. 18, 28. 6., s. 4
Annotation: Reportáž o setkání s J. Š. a Salivarová Zdena v Klubu U zlatého melouna.
Article
2
In: ...atd.... -- ISSN 0862-6383. -- Roč. 1, 1990, č. 18, 28. 6., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
3
In: ...atd.... -- ISSN 0862-6383. -- Roč. 1, 1990, č. 17, 21. 6., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
4
In: ...atd.... -- ISSN 0862-6383. -- Roč. 1, 1990, č. 16, 14. 6., s. 2
Annotation: Kurzívka ostravského čtenáře o špatné distribuci atraktivních knih, jmenovitě E. K. a Vaculík Ludvík.
Article
5
In: ...atd.... -- ISSN 0862-6383. -- Roč. 1, 1990, č. 16, 14. 6., s. 6
Annotation: Recenze; též o jeho knize Prezidentův vězeň.
Article
6
In: ...atd.... -- ISSN 0862-6383. -- Roč. 1, 1990, č. 15, 7. 6., s. 6
Annotation: Karel Čapek 1988, sborník, Slavica Pragensia 33, 1988; recenze sborníku materiálů z konference k 50. výročí úmrtí K. Č., konané na Dobříši.
Article
7
In: ...atd.... -- ISSN 0862-6383. -- Roč. 1, 1990, č. 14, 31. 5., s. 3
Annotation: Pokus o rekonstrukci F. K. na základě psychologického rozboru jeho povídky Šaty.
Article
8
In: ...atd.... -- ISSN 0862-6383. -- Roč. 1, 1990, č. 12, 24. 5., s. 2
Annotation: Zvláště o její politické aktivitě.
Article
9
In: ...atd.... -- ISSN 0862-6383. -- Roč. 1, 1990, č. 13, 24. 5., s. 6
Annotation: Recenze soupisu zakázaných autorů.
Article
10
In: ...atd.... -- ISSN 0862-6383. -- Roč. 1, 1990, č. 14, 21. 5., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
11
In: ...atd.... -- ISSN 0862-6383. -- Roč. 1, 1990, č. 11, 10. 5., s. 1
Annotation: Osobní vzpomínka k úmrtí J. V.
Article
12
In: ...atd.... -- ISSN 0862-6383. -- Roč. 1, 1990, č. 10, 3. 5., s. 2
Annotation: Vzpomínkový fejeton.
Article
13
In: ...atd.... -- ISSN 0862-6383. -- Roč. 1, 1990, č. 10, 3. 5., s. 2
Annotation: Zvláště o hodnocení disidentské literatury.
Article
14
In: ...atd.... -- ISSN 0862-6383. -- Roč. 1, 1990, č. 10, 3. 5., s. 6
Annotation: O foglarovské výstavě v Památníku národního písemnictví, knize Život v poklusu a zvláště elaborátu kroměřížských psychiatrů Úloha...
Article
15
In: ...atd.... -- ISSN 0862-6383. -- Roč. 1, 1990, č. 9, 26. 4., s. 6
Annotation: Polemika s článkem Pohanková Jana (...atd..., č. 1) a jejím názorem na autory oficiálně publikující za normalizačního období.
Article
16
In: ...atd.... -- ISSN 0862-6383. -- Roč. 1, 1990, č. 9, 26. 4., s. 2
Annotation: Poznámka; Společnost Bohumila Hrabala; Hrabal Bohumil.
Article
17
In: ...atd.... -- ISSN 0862-6383. -- Roč. 1, 1990, č. 9, 26. 4., s. 5
Annotation: O besedě na filozofické fakultě 4. 4.
Article
18
In: ...atd.... -- ISSN 0862-6383. -- Roč. 1, 1990, č. 9, 26. 4., s. 5
Annotation: Přehled recepce naší literatury v německé jazykové oblasti.
Article
19
In: ...atd.... -- ISSN 0862-6383. -- Roč. 1, 1990, č. 9, 26. 4., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
20
In: ...atd.... -- ISSN 0862-6383. -- Roč. 1, 1990, č. 8, 19. 4., s. 6
Annotation: K jeho pražské besedě 18. 3.
Article