By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 291, 13. 12., příl. 110 let LN, s. 1 a 3
Annotation: Článek.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 291, 13. 12., příl. 110 let LN, s. 3
Annotation: O spolupráci LN s literáty ve 20. a 30. letech; s mezititulky Rozšíření působnosti listu, Heinrichův styl, List pro intelektuály?
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 291, 13. 12., příl. 110 let LN, s. 1
Annotation: Úvodník současného šéfredaktora LN k mimořádné 16-stránkové příloze.
Article
4
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 291, 13. 12., příl. 110 let LN, s. 13
Annotation: S přehledem šéfredaktorů Kdo řídil Lidové noviny (s. 13) a se souborem stručných medailonů Několik osobností z historie Lidových novin (včetně...
Article