By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: 150 000 slov (Kolín nad Rýnem). -- ISSN 0862-8572. -- Roč. 8, 1989, č. 24, s. 25-28
Annotation: Rozhovor, mj. o cestopisu Ráj bez andělů (spolu s: Zikmund Miroslav); převzato z: Izvestije (Moskva), č. 206, 1989.
Article
2
In: 150 000 slov (Kolín nad Rýnem). -- ISSN 0862-8572. -- Roč. 8, 1989, č. 23, s. 8-9
Annotation: Medailón; předneseno na veřejném shromáždění v Budapešti 2. 3.; převzato z: Die Presse (Wien), 11. 3.
Article
3
In: 150 000 slov (Kolín nad Rýnem). -- ISSN 0862-8572. -- Roč. 8, 1989, č. 23, s. 10-13
Annotation: Převzato z: Naši razgledi (Ljubljana), 9. 9. 1988.
Article
4
In: 150 000 slov (Kolín nad Rýnem). -- ISSN 0862-8572. -- Roč. 8, 1989, č. 23, s. 198-205
Annotation: K oficiálnímu vydání románu Tma o polednách v Sovětském svazu; převzato z: Novyj mir (Moskva), 1989, č. 2. - [Česky román otištěn v: 150...
Article
5
In: 150 000 slov (Kolín nad Rýnem). -- ISSN 0862-8572. -- Roč. 8, 1989, č. 23, s. 191-198
Annotation: O obětech stalinského teroru: Babel Isaak, Kolcov Michail, Mejerchold Vsevolod; převzato z: Litěraturnaja gazeta (Moskva), č. 18, 4. 5. 1988.
Article
6
In: 150 000 slov (Kolín nad Rýnem). -- ISSN 0862-8572. -- Roč. 8, 1989, č. 24, s. 194-195
Annotation: Rozhovor o opětovném vydávání knih A. S. v Sovětském svaze; převzato z: Moskevskije novosti, č. 29, 1989.
Article
7
In: 150 000 slov (Kolín nad Rýnem). -- ISSN 0862-8572. -- Roč. 7, 1988, č. 20, s. 171-175
Annotation: Nobelova cena za literaturu; řeč u příležitosti jejího udělení.
Article
8
In: 150 000 slov (Kolín nad Rýnem). -- ISSN 0862-8572. -- Roč. 7, 1988, č. 21, s. 97-107
Annotation: Mj. o fenoménu středoevropské literatury; převzato z: Lettera Internationale (Roma), č. 17, léto 1988.
Article
9
In: 150 000 slov (Kolín nad Rýnem). -- ISSN 0862-8572. -- Roč. 7, 1988, č. 19, s. 70-74
Annotation: Esej; předneseno na konferenci o středoevropské kultuře na University of Michigan, Ann Arbor, leden 1987.
Article
10
In: 150 000 slov (Kolín nad Rýnem). -- ISSN 0862-8572. -- Roč. 7, 1988, č. 19, s. 3-7
Annotation: Rozhovor; převzato z: Die Welt (Hamburg), 1987.
Article
11
In: 150 000 slov (Kolín nad Rýnem). -- ISSN 0862-8572. -- Roč. 7, 1988, č. 20, s. 185-189
Annotation: O současné maďarské literatuře a cenzuře.
Article
12
In: 150 000 slov (Kolín nad Rýnem). -- ISSN 0862-8572. -- Roč. 7, 1988, č. 21, s. 27-33
Annotation: Dva úryvky ze stejnojmenné, úvodní kapitoly knihy J. S. Böhmische Dörfer, Paul Zsolnay Verlag 1987.
Article
13
In: 150 000 slov (Kolín nad Rýnem). -- ISSN 0862-8572. -- Roč. 7, 1988, č. 20, s. 175-182
Annotation: O současné literatuře a literární vědě; ; převzato z: Die Zeit (Hamburg), č. 50, 1987.
Article
14
In: 150 000 slov (Kolín nad Rýnem). -- ISSN 0862-8572. -- Roč. 7, 1988, č. 19, s. 27-29
Annotation: O současné sovětské literatuře; převzato z: The Nation (New York), 13. 6. 1987.
Article
15
In: 150 000 slov (Kolín nad Rýnem). -- ISSN 0862-8572. -- Roč. 7, 1988, č. 19, s. 21-25
Annotation: Rozhovor s současné ruské literatuře a literární vědě; převzato z: Litěraturnaja gazeta, 9. 9. 1987.
Article
16
17
In: 150 000 slov (Kolín nad Rýnem). -- ISSN 0862-8572. -- Roč. 6, 1987, č. 17, s. 155-160
Annotation: Nobelova cena za literaturu; u příležitosti jejího udělení.
Article
18
In: 150 000 slov (Kolín nad Rýnem). -- ISSN 0862-8572. -- Roč. 6, 1987, č. 16, s. 9-11
Annotation: O setkáních s: Hrabal Bohumil, Klíma Ivan, a o rozhovoru s: Škvorecký Josef; převzato z: New York Times Book Review, 23. 11. 1986. - S biografickou...
Article
19
In: 150 000 slov (Kolín nad Rýnem). -- ISSN 0862-8572. -- Roč. 6, 1987, č. 17, s. 4-25
Annotation: Studie; převzato z: Bohemia (Collegium Carolinum, München), sv. 27/1, 1986.
Article
20
In: 150 000 slov (Kolín nad Rýnem). -- ISSN 0862-8572. -- Roč. 6, 1987, č. 16, s. 13-14
Annotation: Medailón; převzato z: Neue Zürcher Zeitung, 2. 12. 1986.
Article