By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 19, 15. 9., s. 14
Annotation: Článek o výstavě výtvarných prací M. Kozelky "Na cestě", která ve dnech 1. 7. až 19. 9. 2021 probíhala v Galerii výtvarného umění v Chebu.
Article
2
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 19, 15. 9., s. 9
Annotation: Rozhovor se slovenským divadelním režisérem, performerem, hudebním skladatelem a filmařem J. Vlkem; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
3
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 19, 15. 9., s. 2
Annotation: Báseň.
Article
4
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 19, 15. 9., s. 22-23
Annotation: Básně.
Article
5
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 19, 15. 9., s. 23
Annotation: Článek o filmové a básnické tvorbě slovenského filmového režiséra, scnáristy a básníka E. Grečnera.
Article
6
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 19, 15. 9., s. 26-27
Annotation: Esej o vývoji české literatury a chápání české literatury po roce 1989 - zejména v posledních deseti letech a o "kulturních válkách", které...
Article
7
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 19, 15. 9., s. 31
Annotation: Recenzní glosa.
Article
8
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 19, 15. 9., s. 31
Annotation: Recenzní glosa.
Article
9
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 18, 1. 9., s. 4
Annotation: Esej o poválečné experimentální poezii, která hlásala rozchod s tradičními formami poezie a byly zaměřena na materiál (médium) básnictví....
Article
10
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 18, 1. 9., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
11
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 18, 1. 9., s. 5
Annotation: Úvaha o literární tvorbě B. Grögerové, která své texty, jež považovala za intimní, vyřadila ze své pozůstalosti, uložené v Památníku...
Article
12
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 18, 1. 9., s. 6-7
Annotation: Esej o životě, literární tvorbě a překladatelské práci B. Grögerové.
Article
13
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 18, 1. 9., s. 8
Annotation: Esej o pozdní literární tvorbě B. Grögerové, v níž se Grögerová vyrovnává též se smrtí svého životního partnera J. Hiršala, což autorka...
Article
14
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 18, 1. 9., s. 9
Annotation: Autorka ve svém eseji srovnává tvorbu B. Grögerové ze 60. let a její pozdní tvorbu.
Article
15
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 18, 1. 9., s. 12
Annotation: Článek o mezinárodním divadelním festivalu "Regiony", který probíhá v Hradci Králové.
Article
16
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 18, 1. 9., s. 18-19
Annotation: Esej o kulturním teoretikovi R. Williamsovi a jeho uvažování o sci-fi literatuře a utopické literatuře.
Article
17
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 18, 1. 9., s. 22-23
Annotation: Ukázky z korespondence mezi dvojicí B. Grögerová - J. Hiršal a dvojicí J. Kolář - B. Kolářová z let 1979, 1980, 1981, 1982 a 1991.
Article
18
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 18, 1. 9., s. 31
Annotation: Recenzní glosa.
Article
19
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 17, 18. 8., s. 2
Annotation: Úvodník č. 17, jehož tématem je situace (a zánik) malých knihkupectví.
Article
20
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 17, 2021, č. 17, 18. 8., s. 6
Annotation: Článek o současné situaci (malých) knihkupectví a proměnách knižního trhu.
Article