By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007, č. 2, říjen, s. 95-98
Annotation: O "spirituálním ateismu" bratří Čapků, zděděném po jejich otci, a antisemitské brožurce J. Nerudy, jak o nich píše R. Vrba; v rubrice O knihách.
Article
2
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 6, červen, s. 286-287
Annotation: Úvaha.
Article
3
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004/2005, č. 7, březen 2005, s. 378-379
Annotation: Úvaha o básních F. Halase.
Article
4
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 23, 2002, č. 10, prosinec, s. 523-528
Annotation: Datováno Meteorologická stanice Chráňov, prosinec 2001.
Article
5
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 23, 2002, č. 5, květen, s. 237-239
Annotation: Úvaha.
Article
6
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 21, 1996, č. 7, září, s. 383-387
Annotation: Mj. úvaha nad básní F. Hrubína: Romance s modlitbou, věnované ministerskému předsedovi Eliášovi k 50. narozeninám, která je přetištěna v...
Article
7
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 21, 1996, č. 2, únor, s. 74-75
Annotation: O svém vztahu k Francii.
Article
8
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 21, 1996, č. 2, únor, s. 76-80
Annotation: Úvaha přednesená na kolokviu o exilu, které uspořádal Francouzský institut v Praze.
Article
9
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 19, 1993/1994, č. 10, červen 1994, s. 514-522
Annotation: Úvaha nad vztahem katolických představitelů české kultury k demokracii od roku 1914 až po Chartu 1977, zmíněn mj. Zeyer Julius, Březina Otokar,...
Article
10
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 19, 1993/1994, č. 10, červen 1994, s. 542-548
Annotation: Úvaha o vztahu J. Durycha k chudobě.
Article
11
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 19, 1993/1994, č. 6, únor 1994, s. 328-330
Annotation: Altenberg Peter, povídka Květinové korzo; úvaha.
Article
12
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 19, 1993/1994, č. 4/5, prosinec/leden, s. 272-273
Annotation: Zejména o kritice V. Č. vedené po válce skupinou okolo Mladé fronty: Fleischmann Ivo, Hořec Jaromír.
Article
13
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 18, 1992/1993, č. 8, duben 1993, s. 49-55
Annotation: Úvaha o česko-slovenských literárních vztazích; datováno Bratislava, březen 1993.
Article
14
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 17, 1991/1992, č. 9, [květen 1992], s. 23-28
Annotation: Deníkové záznamy z roku 1977 a báseň z roku 1987.
Article
15
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 41-44
Annotation: K článku autora inspirovala úvaha pana: Červín Alois "O české zbožnosti", která vyšla nedávno v knihovně Svazky úvah a studií. Autor článku...
Article
16
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 82-107
Annotation: Autor zde uvažuje o vztahu mezi poezií a životem. Postupně rozebírá současné básníky, ke kterým má velké výhrady pro prázdnotu jejich veršů....
Article
17
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 108-111
Annotation: Autor se zde zabývá vztahem mezi filozofií a náboženstvím v dějinách. Teologie.
Article
18
In: Akord. -- Roč. 13, 1947, s. 57-63
Annotation: Úvaha o fašismu, o kterém se dá podle autora úvahy říci, "že o něm víme asi tolik jako o atomové bombě: víme sice, co dokáže, ale jak se...
Article
19
In: Akord. -- Roč. 13, 1947, s. 98-105
Annotation: Autor stati zde hovoří o neblahém rysu individualizace jednotlivých národů, ale zároveň o tom, že by se měly zachovávat krajové rozmanitosti...
Article
20
In: Akord. -- Roč. 13, 1947, s. 121-126
Annotation: Úvaha nad současnými poměry, ve kterých opadá zájem o kulturu (to autor úvahy dokumentuje tím, že např. zájem o vydání díla pana: Hora Josef...
Article