By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 6, únor 2010, s. 299-301
Annotation: O vzniku a reálích románu odehrávajícího se v Žerůtkách u Lysic na Moravě.
Article
2
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 3, listopad 2009, s. 165-167
Annotation: O mravním profilu O. Sekory charakterizovaném ve vzpomínkovém rozhovoru se synem ilustrátorky H. Zmatlíkové.
Article
3
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007, č. 3, listopad, s. 151-156
Annotation: Polemický článek o básnickém díle R. Preisnera pranýřující nekompetentnost nekrologu R. P. v Lidových novinách (7. 8. 2007); s otištěním...
Article
4
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007, č. 1, září, s. 37-39
Annotation: O povaze E. Bondyho a jeho spolupráci se Státní bezpečností (131 udavačských zpráv během šesti let); vyvoláno článkem J. Honzírka v týdeníku...
Article
5
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 8, říjen, s. 394-399
Annotation: Konfesní próza plná literárních reminiscencí, citací a aluzí (např. k J. Kuběnovi).
Article
6
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 7, září, s. 370-372
Annotation: O významu Pavly Kytlicové pro J. Demla.
Article
7
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 4, duben, s. 210-212
Annotation: O Vídni jako rodišti a dějišti několika próz B. Němcové, zejména její nedokončené novely Urozený a neurozený.
Article
8
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 23, 2002, č. 4, duben, s. 191-192
Annotation: O vyhlídkách další existence fondu.
Article
9
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 20, 1994/1995, č. 9, květen 1995, s. 459-469
Annotation: Článek o historii a ideálech básnického sdružení Skupina XXVI, založené roku 1983.
Article
10
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 18, 1992/1993, č. 3, listopad 1992, s. 25-26
Annotation: O "vedlejší" básnické tvorbě prozaiků; k otištěné kolekci básní cizích autorů v překladech I. Slavíka.
Article
11
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 18, 1992/1993, č. 1, září 1992, s. 3
Annotation: Úvodník nové šéfredaktorky (datováno Brno-Praha, září 1992).
Article
12
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 17, 1991/1992, č. 7, [březen 1992], s. 38-41
Annotation: Sova Antonín; o jejich stycích. S otištěnými zápisky a dopisem J. D. A. Sovovi z 27. 11. 1914.
Article
13
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 17, 1991/1992, č. 3, [listopad 1991], s. 34-37
Annotation: O uschování a záchraně vězeňských básní J. Z.; datováno 1. 12. 1968.
Article
14
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 17, 1991/1992, č. 2, [říjen 1991], s. 10-13
Annotation: Bílek František, Katolická moderna; o jejich spolupráci s časopisem Nový život v letech 1896-1907.
Article
15
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 16, 1990/1991, č. 8, [duben 1991], s. 23-26
Annotation: Obzina František, Bílek František; s otištěním dopisu J. D. ze 7. 11. 1920 a básně F. Bílka.
Article
16
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 161-164
Annotation: Autor se zde zabývá požadavkem doby po srozumitelnosti umění. Popisuje všechny jevy s tím spojené a dochází k názoru, že je to nemožné: "Přece...
Article
17
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 173-178
Annotation: Autor článku zde brojí proti současnému pohledu na umění. Nesouhlasí s tím, aby se umění podřizovalo jakési obecné ideologii, protože tím...
Article
18
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 179-185
Annotation: Autor článku nesouhlasí se současnou tendencí považovat skici za hotová díla. Vysvětluje rozdíl mezi skicou a dílem a dochází k tomu, že...
Article
19
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 201-204
Annotation: Autor zde upozorňuje na neblahý fakt potlačování svobody. Kritizuje soudobou politiku a její názory, které k tomuto vedou. Jediné východisko...
Article
20
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 219-223
Annotation: Autor článku zde na příkladu s housenkou, která neuznává, že se z ní má vylíhnout motýl, a tím si znemožňuje další vývoj, vysvětluje...
Article