By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 2, říjen, s. 72
Annotation: Biografická poznámka k otištěným básním R. V. (s. 61-72).
Article
2
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 20, 1994/1995, č. 1, září 1994, s. 9
Annotation: Biografická poznámka o autorovi (nar. 16. 2. 1925 v Brně) studie Slovo a svět o kulturním programu rozhlasové stanice Svobodná Evropa, jejíž první...
Article
3
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 19, 1993/1994, č. 7, březen 1994, s. 387-388
Annotation: V rubrice O knihách. - Autor, promovaný filolog brněnské univerzity, od 1970 v exilu, studia teologie v Římě, 1974 doktorát etiky v USA. Zastoupen...
Article
4
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 18, 1992/1993, č. 4, prosinec 1992, s. 23
Annotation: K otištěným básním (s. 20-23).
Article
5
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 17, 1991/1992, č. 4, [prosinec 1991], s. 48
Annotation: Biografická poznámka v čísle vyzdobeném kresbami G. G. -G.
Article