By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007, č. 1, září, s. 27-28
Annotation: Bio-bibliografická poznámka (kompletní slovníkové heslo) k otištěnému fejetonu J. Beneše.
Article
2
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 6, červen, s. 282
Annotation: Autobio-bibliografická poznámka k otištěné básni V.S. Vernisáž (s. 281).
Article
3
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004/2005, č. 8, duben 2005, s. 403-406
Annotation: O duchovní poezii šumavské básnířky; s otištěným výběrem jejích básní z let 2004-05 (s. 394-402) a se stručnou bio-bibliografickou poznámkou...
Article
4
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 23, 2002, č. 7, září, s. 339
Annotation: Bio-bibliografická poznámka k otištěným básním (s. 337-338).
Article
5
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 20, 1994/1995, č. 3, listopad 1994, s. 130
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka o J. B., vlastním jménem Ráb Antonín (nar. 12. 9. 1884 Hrabyně u Opavy, zemř. 3. 10. 1957 Brno) k otištěným...
Article
6
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 19, 1993/1994, č. 10, červen 1994, s. 538
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka o R. Z. (narozen 28. 1. 1931 Pustiměř u Vyškova) k otištěným básním (s. 530-537).
Article
7
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 18, 1992/1993, č. 1, září 1992, s. 33-34
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka o životě a díle moravského prozaika a překladatele z polštiny (zemř. 17. 2. 1986 před svými 60. narozeninami);...
Article