By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 9, květen 2010, s. 483-490
Annotation: O plagiátu publikovaném v sborníku Česko-polské rozhovory; s úvodní redakční poznámkou a dobrozdáním ortenovské editorky M. R. Křížkové...
Article
2
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 4, prosinec, 4. s. obálky
Annotation: Přetisk úmrtního oznámení.
Article
3
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 17, 1991/1992, č. 7, [březen 1992], s. 38-41
Annotation: Sova Antonín; o jejich stycích. S otištěnými zápisky a dopisem J. D. A. Sovovi z 27. 11. 1914.
Article
4
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 16, 1990/1991, č. 6, únor 1991, s. 39-44
Annotation: Přetisk rozsudku vyneseného 4. 7. 1952 v procesu s katolickými spisovateli; Prokůpek Václav.
Article
5
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 15, 1989/1990, č. 6, květen 1990, s. 28-38
Annotation: Z dosud nepublikované pozůstalosti; Deml Jakub.
Article
6
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 15, 1989/1990, č. 3, únor 1990, s. 11-14
Annotation: Přednáška pro katolické studenty po r. 1945; tištěno z rukopisu.
Article