By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 17, 1991/1992, č. 2, [říjen 1991], s. 8-10
Annotation: K otištěné básni I. K. Před návštěvou básníka (Zdeňkovi Rotreklovi), (s. 1-6) z její sbírky Olium, Řím, Velehrad - Křesťanská akademie...
Article