By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 18, 1992/1993, č. 9, květen 1993, s. 27
Annotation: Poznámka k otištěným básním z let 1954-55; též o Pištorově autorské účasti na sborníku Poesie Mladé Hané, usp. Blahynka Milan, Olomouc,...
Article
2
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 17, 1991/1992, č. 5, [leden 1992], s. 4
Annotation: K přetisku Palivcova překladu: Góngora Don Luis de, Sonety (Život, 13, l934/35, podepsáno F. Ramiro).
Article
3
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 17, 1991/1992, č. 3, [listopad 1991], s. 10
Annotation: Fuchsová Jiřina, Nehněvajsa Jiří; k výboru z jejich básní, otištěném souběžně v italském, německém a anglickém překladu (s. 1-9).
Article
4
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 16, 1990/1991, č. 10, [červen 1991], s. 24-26
Annotation: Pavlousková Zdeňka; k otištěnému úryvku (s. 23, přel. Z. R.) z francouzsky psaného dopisu J. P. překladatelce Z. Pavlouskové.
Article
5
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 16, 1990/1991, č. 10, [červen 1991], s. 59-60
Annotation: K otištěné básni (s. 58-59) z roku 1949.
Article
6
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 16, 1990/1991, č. 10, [červen 1991], s. 10-11
Annotation: K eseji (s. 7-10), přetištěnému z kalendáře Moravan na rok 1949, r. 98.
Article
7
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 15, 1989/1990, č. 5, duben 1990, 2. s. obálky
Annotation: K otištění povídky Maškary o Popeleční středě - poukázáno na stejnojmennou prózu Josefa Knapa ze sbírky jeho povídek Čas kopřiv (též...
Article