By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 5, květen, s. 276-279
Annotation: Poznámky o farnímu časopise a o vztahu T. G. Masaryka a K. Čapka k náboženství.
Article
2
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007/2008, č. 7, březen 2008, s. 354-376
Annotation: Esej; se závěrečnou redakční poznámkou o minimálním zkrácení textu přetištěného z knihy A. V. (Praha 1935, Pourova edice).
Article
3
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007, č. 4, prosinec, s. 173-182
Annotation: Esej o díle F. Kafky; přetištěno z: Akord, 1937.
Article
4
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007, č. 3, listopad, s. 141-145
Annotation: Esej o J. Čapkovi přetištěný z: Akord, 1937.
Article
5
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 4, duben, s. 173-177
Annotation: Esej o náboženské poezii M. Dolistové; s medailonem básnířky a výborem z jejích básní (s. 178-184).
Article
6
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 10, prosinec, s. 518-528
Annotation: O časopisech Řád a Obnova v druhé polovině 30. let.
Article
7
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 9, listopad, s. 462-479
Annotation: O kriticích T. Vodičkovi a J. Franzovi a časopisech Řád a Obnova.
Article
8
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 8, říjen, s. 405-415
Annotation: Pokračování kapitoly o J. Durychovi; též o F. Lazeckém, časopisu Řád a J. Florianovi.
Article
9
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 7, září, s. 357-367
Annotation: 7. část vzpomínkového eseje. O Durychem řízených časopisech Akord a Rozmach, Durychovu vztahu ke K. Čapkovi a jeho hodnocení Haškova románu....
Article
10
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 17, 1991/1992, č. 8, [duben 1992], s. 4-10
Annotation: Datováno 1969.
Article
11
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 17, 1991/1992, č. 4, [prosinec 1991], s. 23-28
Annotation: Esej (přetištěno z: Akord, 8, 1941, s. 262-266); poznámka Z. Rotrekla o Zahradníčkově esejistice přetištěna ze samizdatu: Host, č. 5,leden/říjen...
Article
12
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 17, 1991/1992, č. 2, [říjen 1991], s. 32-37
Annotation: Esej.
Article
13
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 16, 1990/1991, č. 8, [duben 1991], s. 4-7
Annotation: Esej; předmluva k: Velikonoční almanach poesie, Brno 1947.
Article
14
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 16, 1990/1991, č. 8, [duben 1991], s. 40-45
Annotation: Esej.
Article
15
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 16, 1990/1991, č. 7, [březen 1991], s. 5-12
Annotation: Vzpomínka na J. Č. a esej o jeho díle.
Article
16
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 16, 1990/1991, č. 4, prosinec 1990, s. 14-24
Annotation: Esej týkající se situace od roku 1945, ineditní literatury, světovosti české literatury ap., a to z hlediska kontinuity kultury.
Article
17
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 15, 1989/1990, č. 8, červenec 1990, s. 32-37
Annotation: Předneseno na sympoziu ve Frankenu 1980. Esej zařazený do samizdatového sborníku Barokní fenomén v současnosti.
Article
18
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 123-138
Annotation: Tato esej se zabývá hagiografií, hlavně pak vztahem mezi legendou a historií. Autor zde řeší otázku, zda vůbec mají legendy nějaký historický...
Article
19
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 223-228
Annotation: Autor zde uvažuje o uměleckém díle. Rozděluje ho do tří fází vývoje - koncepce, kompozice a výrazu - a ty rozebírá. Nakonec dochází k tomu,...
Article
20
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 66-71
Annotation: Tato esej byla proslovena jako úvod ke kursu přednášek o literatuře v prosinci 1935. Pojednává o vztahu mezi životem a literaturou. Autor tyto...
Article