By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 3, březen, s. 165
Annotation: Glosa k připravené publikaci, která hledá nakladatele.
Article
2
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007/2008, č. 8, duben 2008, s. 434-436
Annotation: Glosa inspirovaná novinovým nekrologem zmiňující zejména Čelovského finanční podporu dnes již zaniklého slezského časopisu Alternativa nova.
Article
3
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007/2008, č. 8, duben 2008, s. 440-443
Annotation: Glosa k excerpovaným úryvkům.
Article
4
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007/2008, č. 5, leden 2008, s. 232-240
Annotation: Soubor povětšinou teologických a čtenářských glos o dílech české a světové literatury.
Article
5
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 5, květen, s. 274-275
Annotation: Kritická glosa.
Article
6
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 3, březen, s. 135-141
Annotation: Výběr glos, včetně literárně-teologických.
Article
7
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 22, 1997, č. 3, březen, s. 162
Annotation: Glosa k Rozhovoru s Anonymem (Akord 1997, č. 1) opravující Anonymovo tvrzení, že V. Holan otiskl v Rudém právu v roce 1949 báseň proti papeži;...
Article
8
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 22, 1997, č. 3, březen, s. 163-165
Annotation: Glosa k poznámce V. Justla (Akord 1997, č. 3, s. 162) k Rozhovoru s Anonymem (Akord 1997, č. 1) opravující Anonymovo tvrzení, že V. Holan otiskl...
Article
9
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 22, 1997, č. 1, leden, s. 50-52
Annotation: Glosa mj. zkoumající básnickou shodu mezi R. M. Rilkem a V. Holanem.
Article
10
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 19, 1993/1994, č. 1, září 1993, s. 40-42
Annotation: Glosy k básním; v recenzní rubrice O knihách.
Article