By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 2, únor, s. 108-111
Annotation: Komentář k slovníkovému heslu a autobiografickému textu autorky dívčích románů I. Březinové, otištěným v měsíčníku Pražské plynárenské...
Article
2
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 1, leden, s. 47-51
Annotation: Komentář k vybraným citátům z Kolářových zápisků, snad i recenze.
Article
3
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 10, prosinec, s. 555-559
Annotation: Komentář ke knize, pohoršujícící se nad tím, že se ocitla mezi výprodejovými tituly za nízké ceny.
Article
4
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 21, 1996, č. 10, prosinec, s. 522
Annotation: Komentář k otištěné ukázce (s. 520-521) z deníku katolického básníka F. S. (1867-1904) z roku 1885.
Article
5
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 20, 1994/1995, č. 4, prosinec 1994, s. 184
Annotation: O duchovní spřízněnosti mezi tvorbou malíře: Hrabal Arnošt a překlady světové poezie 20. století O. F. Bablera Lyrické konfrontace (Praha,...
Article
6
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 20, 1994/1995, č. 1, září 1994, s. 22-26
Annotation: Stať s úryvky z dopisů Z. B. a Zeyer Julius; korespondenci uspořádal Hellmuth-Brauner Vladimír (Praha, Vyšehrad 1941).
Article
7
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 19, 1993/1994, č. 2, říjen 1993, s. 108-110
Annotation: O proměnlivosti politických postojů autora.
Article
8
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 19, 1993/1994, č. 2, říjen 1993, s. 110-111
Annotation: Komentář. Vyšlo v červenci 1993.
Article
9
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 18, 1992/1993, č. 2, [říjen 1992], s. 53-55
Annotation: Komentář k článku Cesta ke kořenům?, Víkendová návštěva Václava Havla na jihu Moravy (Svobodné slovo, 22. 9. 1992, s. 3); o chování J. K....
Article
10
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 17, 1991/1992, č. 10, [červen 1992], s. 32-38
Annotation: Orten Jiří; komentář k otištěným dopisům K. B. J. Ortenovi z let 1938-40 a jeho dosud nepublikované básni Andersen.
Article
11
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 16, 1990/1991, č. 10, [červen 1991], s. 3-4
Annotation: K obnovení časopisu; přetištěný úvodník ze zahajovacího samizdatového čísla (r. 15, č. 1, červen 1989).
Article
12
In: Akord. -- Roč. 16, 1990, č. 2, říjen, s. 28-29
Annotation: Komentář o rehabilitacích, derehabilitacích a všech dalších možných změnách po roce 1989. Rotrekl navrhuje, že by rehabilitovaní mohli být...
Article
13
In: Akord. -- Roč. 16, 1990, č. 2, říjen, s. 30-32
Annotation: Komentář ke knize Karla Pecky "Motáky nezvěstnému", která silně autobiograficky popisuje zkušenost z komunistických uranových dolů. KK svůj...
Article
14
In: Akord. -- Roč. 16, 1990, č. 2, říjen, s. 32-34
Annotation: Komentář k nově vyšlému souboru próz Josefa Heyduka i k jeho celoživotnímu dílu a postoji. Havlíček svůj komentář píše z náboženské...
Article
15
In: Akord. -- Roč. 16, 1990, č. 2, říjen, s. 34-36
Annotation: Komentář ke vzpomínkové knize Josefa Hiršala "Vínek vzpomínek". Červinka jako generační souputník vyzdvihuje dobrý kritický postřeh J. Hiršala...
Article