By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 10, prosinec, s. 549-550
Annotation: Dopis informující o autorově ediční a publicistické činnosti.
Article
2
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 1, září 2009, s. 35-41
Annotation: Nekomentovaný soubor dopisů vězněného spisovatele dceři Evě z let 1956-1959.
Article
3
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004/2005, č. 9, květen 2005, s. 481-483
Annotation: Komentované úryvky ze dvou dopisů I. Slavíka autorovi z 26. 8. a 13. 9. 1985.
Article
4
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004/2005, č. 6, únor 2005, s. 301-306
Annotation: Studie; s otištěným dopisem M.D. J. Otradovicové z 2. - 3. 4. 1947 a redakční poznámkou (s. 310-311).
Article
5
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 4, duben, s. 192-193
Annotation: Výbor z korespondence z července-září 1960.
Article
6
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 23, 2002, č. 1, leden, s. 44-49
Annotation: Recenze; připojeny dopis básníka adresovaný prezidentovi ČR, vládě a parlamentu z 18. 7. 1995 a odpovědi předsedy Křesťanské a demokratické...
Article
7
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 20, 1994/1995, č. 1, září 1994, s. 22-26
Annotation: Stať s úryvky z dopisů Z. B. a Zeyer Julius; korespondenci uspořádal Hellmuth-Brauner Vladimír (Praha, Vyšehrad 1941).
Article
8
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 18, 1992/1993, č. 9, květen 1993, s. 3-19
Annotation: O literárním dění v bohosloveckém semináři Boromeum, mj. o: Šotola Jiří.
Article
9
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 18, 1992/1993, č. 9, květen 1993, s. 36-38
Annotation: Soubor čtyř dopisů z let 1932-36, zejména o vydávání čtvrtletníku pro umění a kritiku Poesie, Ostrava, r. 1-2, 1931/32, 1932/33.
Article
10
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 17, 1991/1992, č. 10, [červen 1992], s. 32-38
Annotation: Orten Jiří; komentář k otištěným dopisům K. B. J. Ortenovi z let 1938-40 a jeho dosud nepublikované básni Andersen.
Article
11
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 16, 1990/1991, č. 9, [květen 1991], s. 25
Annotation: Faksimile dopisu B. Reynkovi z roku 1967.
Article
12
In: Akord. -- Roč. 13, 1947, s. 225-227
Annotation: Dopis venkovské čtenářky, která reaguje na článek z minulého ročníku Akordu Telecký knižní unikát. V dopise vypisuje staré české písně,...
Article
13
In: Akord. -- Roč. 12, 1945/1946, s. 97-98
Annotation: Vzpomínka na básníka: Sládek J. V. Referát je doplněn otiskem dopisu J. V. Sládka autorovi referátu, v němž se ukazuje jejich vzájemná blízkost.
Article