By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007, č. 3, listopad, s. 139-140
Annotation: Nekrolog k úmrtí manželky spisovatele a tajně vysvěceného kněze Z. Gajdoše ve věku 95 let.
Article
2
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004/2005, č. 5, leden 2005, s. 265-268
Annotation: Nekrolog; v rubrice Vzpomínka.
Article
3
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 4, prosinec, 4. s. obálky
Annotation: Přetisk úmrtního oznámení.
Article
4
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 1, září, s. 48-49
Annotation: Nekrolog.
Article
5
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 6, červen, s. 315-316
Annotation: Nekrolog.
Article
6
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 1, leden, s. 2-3
Annotation: Nekrolog.
Article
7
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 23, 2002, č. 5, květen, s. 258-259
Annotation: Nepodepsaný nekrolog.
Article
8
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 23, 2002, č. 2, únor, s. 97-98
Annotation: Recenze; nadřazena zpráva Básník Bohumil Pavlok zesnul v Pánu dne 16.1.2002.
Article
9
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 20, 1994/1995, č. 9, květen 1995, s. 449
Annotation: Nekrolog; na zadní straně obálky otištěno parte F. D. M.
Article
10
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 20, 1995, č. 9, květen, s. 449
Annotation: Nekrolog.
Article
11
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 19, 1993/1994, č. 10, červen 1994, s. 523-526
Annotation: Nekrolog katolického básníka a historika O. T. psaný v roce 1984 a otištěný v Akordu k 10. výročí úmrtí O. T. (16. 6. 1984); v témže čísle...
Article
12
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 17, 1991/1992, č. 3, [listopad 1991], s. 43-45
Annotation: Nekrolog regionálního kulturního pracovníka, esejisty a překladatele; nar. 17. 9. 1909 Přílepy u Holešova, zemř. 16. 9. 1991 Ostrava.
Article
13
In: Akord. -- Roč. 13, 1947, s. 272-275
Annotation: Referát o díle literárního historika: Vilikovský Jan, který se zabýval staročeskou literaturou a který zemřel 15. 11. 1946.
Article