By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 1, leden, s. 32-37
Annotation: Vzpomínka na setkání s J. Čepem v roce 1964 v Paříži a jeho vyprávění o okolnostech útěku z Československa v červenci 1948; též o J. Voskovcovi...
Article
2
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004/2005, č. 7, březen 2005, s. 362-367
Annotation: Vzpomínka na vznik kontroverzní příručky; připojena bibliografie knižního díla J.K. Miklíka.
Article
3
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 4, prosinec, s. 170-174
Annotation: Závěr knižně dosud nepublikovaného eseje.
Article
4
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 3, listopad, s. 114-115
Annotation: Pokračování předchozí kapitoly.
Article
5
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 2, říjen, s. 73-87
Annotation: Dokončení kapitoly Procesy (o procesu proti katolickým literátům). Dále kapitoly Intelektuálové a Bilance a výhledy. Kacířské poznámky.
Article
6
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 1, září, s. 6-24
Annotation: Pokračování vzpomínek obsahující texty J. Čepa a prozaické a básnické texty J. Zahradníčka a kapitolu Procesy (o procesu proti spolupracovníkům...
Article
7
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 1, září, s. 25-26
Annotation: Vzpomínka.
Article
8
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 1, září, s. 26-29
Annotation: Vzpomínka na návštěvu u R.V. v květnu 1981 u příležitosti jejích 80. narozenin.
Article
9
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 10, prosinec, s. 518-528
Annotation: O časopisech Řád a Obnova v druhé polovině 30. let.
Article
10
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 9, listopad, s. 462-479
Annotation: O kriticích T. Vodičkovi a J. Franzovi a časopisech Řád a Obnova.
Article
11
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 8, říjen, s. 405-415
Annotation: Pokračování kapitoly o J. Durychovi; též o F. Lazeckém, časopisu Řád a J. Florianovi.
Article
12
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 7, září, s. 357-367
Annotation: 7. část vzpomínkového eseje. O Durychem řízených časopisech Akord a Rozmach, Durychovu vztahu ke K. Čapkovi a jeho hodnocení Haškova románu....
Article
13
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 1, leden, s. 26-27
Annotation: Vzpomínka.
Article
14
15
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 23, 2002, č. 2, únor, s. 59-65
Annotation: Vzpomínka.
Article
16
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 21, 1996, č. 9, listopad, s. 501-504
Annotation: Vzpomínka na pracovní setkání "Die deutschsprachige Literatur in den bömischen Ländern vom Ausgang des Humanismus bis zum Ende des Barockzeitalters"...
Article
17
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 20, 1995, č. 9, květen, s. 450-458
Annotation: Vzpomínky.
Article
18
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 20, 1995, č. 9, květen, s. 459-460
Annotation: Vzpomínky doplněné na s. 470 bibliografií skupiny.
Article
19
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 20, 1995, č. 9, květen, s. 490-494
Annotation: Vzpomínky.
Article
20
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 20, 1995, č. 8, duben, s. 394-399
Annotation: Vzpomínky.
Article