By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 15, 1989/1990, č. 7, červen 1990, s. 19
Annotation: Báseň.
Article
2
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 15, 1989/1990, č. 5, duben 1990, s. 5-9
Annotation: Báseň ze sbírky Malé rekviem (1944).
Article
3
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 164-166
Annotation: Báseň věnovaná dr. Jaroslavu Pojerovi.
Article
4
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 166-167
Annotation: Báseň.
Article
5
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 167-169
Annotation: Báseň.
Article
6
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 206-209
Annotation: Část dramatické básně (obraz 1. a 2. část, II. jednání) o Davidovi. V první části rozmlouvá odhodlaný a silný David s Hlasem, druhá část...
Article
7
8
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 210
Annotation: Báseň, která je z 23. července 1849.
Article
9
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 210-211
Annotation: Báseň.
Article
10
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 211
Annotation: Báseň.
Article
11
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 211-212
Annotation: Báseň.
Article
12
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 212
Annotation: Báseň z 25. listopadu 1897 je popisem básníka: Lermontov M. J.
Article
13
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 212-213
Annotation: Báseň.
Article
14
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 213
Annotation: Báseň.
Article
15
16
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 214-215
Annotation: Báseň, která oslavuje básníka: Puškin A. S.
Article
17
18
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 216-217
Annotation: Báseň bez názvu, která je rozdělena do dvou částí.
Article
19
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 229-230
Annotation: Jakub Deml: Moji přátelé. VI. vydání. Vyšlo v nakladatelství M. R. Junové v Tasově 1947. Cena 34 Kčs. Autor referátu knihu pana: Deml Jakub...
Article
20
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 10-11
Annotation: Báseň.
Article