By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 7, září, s. 386-389
Annotation: Polemika s výrokem P. Prouzy (Scriptum 1993, č. 9) o tom, že hodnota literárního díla se poměřuje čtenářskou popularitou, resp. komerčním...
Article
2
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007/2008, č. 5, leden 2008, s. 268-271
Annotation: Recenze, mj. polemizující s recenzí K. Špidly (Host č. 7/2007).
Article
3
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007, č. 3, listopad, s. 159-163
Annotation: Polemická glosa k citovaným úvahám J. V. o udávání a špehování.
Article
4
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 7, září, s. 344-347
Annotation: Polemika s recenzí prózy v Akordu č. 5/2006; datováno Praha 15. 9. 2006. - Připojena odpověď autorky recenze.
Article
5
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 9, listopad, s. 499-503
Annotation: Pokračování kritiky osobnosti V. Mertla, zejména jeho chování v letech tzv. normalizace; s otištěním dopisu V. Mertla z 16.10.2003 (reakce na...
Article
6
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 7, září, s. 383-388
Annotation: Polemika s názory A. Lustiga, mj. na komunisty a O. Pavla, vyslovenými v rozhovoru v Mladém světě (rozmlouval David Nesnídal, MS, roč. 45, č. 30/2003,...
Article
7
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 6, červen, s. 326-329
Annotation: Kritika občanských postojů V. Mertla, vyjádřených in: Katolický týdeník č. 17/2003, s. 4.
Article
8
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 21, 1996, č. 8, říjen, s. 443-445
Annotation: Reakce na vzpomínky J. D., otištěné v Akordu 20, 1995; zejména na kapitolu "České slovo" (Akord č. 8), pojednávající o: Strnad Jaroslav; Svobodná...
Article
9
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 21, 1996, č. 6, červen, s. 332-336
Annotation: Mj. reakce na článek Král Petr, Nekryluju (LtN 1996, č. 3) o K. Krylovi, kterou Literární noviny neotiskly; obecně kritika LtN.
Article
10
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 20, 1994/1995, č. 4, prosinec 1994, s. 222-224
Annotation: Reakce na článek: Čivrný Lumír, Časy a nečasy (Nové knihy 1994, č. 42, s. 10, 9. 11.) o historii českého centra Pen klubu; v němž L. Č. připomněl...
Article
11
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 20, 1994/1995, č. 1, září 1994, s. 43-47
Annotation: Autorka polemizuje s tvrzením: Med Jaroslav (LtN 5, 1994, č. 26, s. 7, 30. 6.), že J. Durych po březnu 1939 politickou publicistiku nepsal.
Article
12
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 18, 1992/1993, č. 7, březen 1993, s. 46-48
Annotation: Novotný Vladimír; k jeho polemice s kritikou I. Kotrlé na adresu Literárních novin a jejich údajného pragocentrismu.
Article
13
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 18, 1992/1993, č. 5, leden 1993, s. 55-58
Annotation: Kritika "metropolitní nadřazenosti", "mužské nadřazenosti" atd. "pražských literátů". - Reagováno na otištění anonymní přeložené prózy...
Article
14
In: Akord. -- Roč. 13, 1947, s. 188-190
Annotation: Autor na základě článků z: Kulturní Politika, kde autoři - Burian E. F. a Schrich Josef - nesouhlasí s náboženstvím v ortodoxní podobě a to...
Article