By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 10, prosinec, s. 551-552
Annotation: Poznámka ke stejnojmennému článku (LN 16. 11. 2011, s. 3), v němž je zádušní mše za I. M. Jirouse srovnávána s rekviem za K. H. Máchu přesně...
Article
2
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 8, říjen, s. 424-441
Annotation: Poznámka o knize R. Jakobsona, s rozsáhlou citací z ní (s. 425-441).
Article
3
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 6, červen, s. 330-335
Annotation: Přetištěné úryvky textů J. Floriana s poznámkami.
Article
4
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 5, květen, s. 276-279
Annotation: Poznámky o farnímu časopise a o vztahu T. G. Masaryka a K. Čapka k náboženství.
Article
5
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007/2008, č. 9, květen 2008, s. 475
Annotation: K otištěným dvěma kapitolám ze vzpomínek R. Konečného (původně v brněnském sociálnědemokratickém deníku Čin, 1945) (s. 462-475).
Article
6
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007, č. 4, prosinec, s. 170
Annotation: K otištěným dvěma básním (s. 169-170) B. Schovancové, autorky 21 básnických sbírek, píšící též francouzsky.
Article
7
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 8, říjen, s. 443-445
Annotation: Poznámka k otištěnému obsáhlému úryvku z dopisu.
Article
8
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 7, září, s. 339
Annotation: K otištěné básni J.V. Pro deset spravedlivých (Připomínka vraždění z konce Srpna) (s. 337-339); o autorově zážitku z noci z 20. na 21. 8....
Article
9
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 4, prosinec, s. 187
Annotation: Úvodní poznámka k otištěnému úryvku (s. 188-191) z prózy J.V. Rosůlka.
Article
10
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 4, prosinec, s. 203
Annotation: Poznámka o večerech poezie R. Knížete, konaných v Plzni.
Article
11
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 3, listopad, s. 137
Annotation: Poznámka k zkrácenému otisku recenze A. Nováka z roku 1914; k 65. výročí jeho úmrtí.
Article
12
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 6, červen, s. 305-306
Annotation: K otištěnému dopisu S. Čecha z 4. 11. 1907 Andreji Hlinkovi.
Article
13
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 23, 2002, č. 7, září, s. 343-345
Annotation: Rozhovor, mj. o J. Čepovi, původně připravený pro časopis Proglas; v úvodní poznámce o knižně dosud nevydaných vzpomínkách J. Dreslera Slovo...
Article
14
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 23, 2002, č. 7, září, s. 360
Annotation: Poznámka k údajně autocenzurním zásahům ve výboru (název neuveden) z básní I. Wernische v edici Květy poezie (Mladá fronta 2002).
Article
15
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 21, 1996, č. 10, prosinec, s. 522
Annotation: Komentář k otištěné ukázce (s. 520-521) z deníku katolického básníka F. S. (1867-1904) z roku 1885.
Article
16
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 21, 1996, č. 9, listopad, s. 481
Annotation: Poznámka k otištěné básni z pozůstalosti J. P. Přednašečka, věnované recitátorce jeho veršů: Bělašková Jitka.
Article
17
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 21, 1996, č. 8, říjen, s. 402
Annotation: Poznámka k básním J. P. (*1925), otištěným na s. 400-401 v překladu F. Všetičky.
Article
18
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 20, 1994/1995, č. 7, březen 1995, s. 358
Annotation: Poznámka ke knize A. S., která vyšla v roce 1994 v novém překladu; autor poznámky připomíná, že tato kniha byla v češtině vydána již dříve,...
Article
19
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 19, 1993/1994, č. 9, květen 1994, s. 475
Annotation: K přetisku (s. 471-474) básně: Weinheber Josef, Padlým, přel. O. M. (Lidové noviny, r. 51, č. 34, 5. 2. 1943). Připojen dopis (s. 475, datováno...
Article
20
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 18, 1992/1993, č. 10, červen 1993, s. 55
Annotation: O existenčních problémech časopisu na konci jeho 18. ročníku.
Article