By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 19, 1993/1994, č. 1, září 1993, s. 2
Annotation: Úvodník nového ročníku dávaného šéfredaktorkou k dispozici redakci zrušeného časopisu Souvislosti.
Article
2
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 17, 1991/1992, č. 10, [červen 1992], s. 76
Annotation: Prohlášení o zastavení časopisu z finančních důvodů; datováno 4. 6. 1992.
Article
3
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 15, 1989/1990, č. 5, duben 1990, s. 58-63
Annotation: Proneseno na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci 10. 6. 1969.
Article
4
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 15, 1989/1990, č. 3, únor 1990, s. 2-3, vložený leták
Annotation: Náborový leták.
Article
5
In: Akord. -- Roč. 13, 1947, s. 9-23
Annotation: V přednášce se pojednává o poezii předválečné a válečné. Jsou tu rozebírány otázky schopnosti českých básníků vycítit nebezpečí...
Article
6
In: Akord. -- Roč. 13, 1947, s. 85-94
Annotation: Přednáška, která byla přednesena na Akademickém týdnu na Grúni pojednává o postavení křesťanství v dnešní době poznamenané po dlouhé...
Article
7
In: Akord. -- Roč. 12, 1945/1946, s. 131-133
Annotation: Úryvek z knihy Chudobky. O tom, jak přemýšlel a co prožíval jeden odsouzený k smrti.
Article