By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 5, leden 2010, s. 243-257
Annotation: Studie s příklady zejména z italské, francouzské a anglické literatury (F. Mauriac, G. Bernanos, G. Greene).
Article
2
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007, č. 2, říjen, s. 87-92
Annotation: Studie.
Article
3
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007, č. 2, říjen, s. 101-106
Annotation: Studie o okolnostech vzniku posmrtně vydané sbírky; též vydávání děl I. Herrmanna.
Article
4
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 8, říjen, s. 427-435
Annotation: Studie.
Article
5
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004/2005, č. 8, duben 2005, s. 403-406
Annotation: O duchovní poezii šumavské básnířky; s otištěným výběrem jejích básní z let 2004-05 (s. 394-402) a se stručnou bio-bibliografickou poznámkou...
Article
6
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004/2005, č. 8, duben 2005, s. 423-427
Annotation: O sborníku několika torz dramatických textů (Pašijová hra, Dvě veselá kázání, Hra na Květnou neděli) z konce 14. století.
Article
7
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004/2005, č. 6, únor 2005, s. 301-306
Annotation: Studie; s otištěným dopisem M.D. J. Otradovicové z 2. - 3. 4. 1947 a redakční poznámkou (s. 310-311).
Article
8
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004/2005, č. 6, únor 2005, s. 311-317
Annotation: Studie o básnickém díle G.K. Chestertona a jeho českých překladech; v témže čísle i recenze českého výboru z Chestertonovy poezie.
Article
9
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004/2005, č. 5, leden 2005, s. 255-262
Annotation: Studie; též o vztahu představitelů obou časopisů k tehdy již zakázanému časopisu Řád.
Article
10
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 10, prosinec, s. 540-544
Annotation: Studie.
Article
11
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 10, prosinec, s. 529-537
Annotation: Studie o Dvořákově březinovském eseji (Tvar 1928) a jeho dalších březinovských bádáních.
Article
12
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 8, říjen, s. 430-433
Annotation: Studie o jeho životě a díle; F.B. důsledně jmenován "Bibus".
Article
13
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 6, červen, s. 297-304
Annotation: S kapitolou Kuncířovo Dobré dílo.
Article
14
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 6, červen, s. 282-287
Annotation: Studie o Slavíkových recenzích básnických sbírek a prozaických knih.
Article
15
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 5, květen, s. 242-248
Annotation: Mj. o časopisech Jitro a Úsvit, D. Peckovi a S. Braitovi; začátek kapitoly Lidová strana. - S poznámkou Z rukopisné pozůstalosti.
Article
16
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 5, květen, s. 249-259
Annotation: Studie.
Article
17
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 5, květen, s. 227-239
Annotation: Studie; s poznámkou Z netištěné pozůstalosti.
Article
18
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 4, duben, s. 170-182
Annotation: Pokračování kapitoly o Masarykovi s mezititulky Ferdinand Peroutka - Jací jsme, Český kněz. Mj. o katolictví v Babičce B. Němcové a v Máchově...
Article
19
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 4, duben, s. 204-209
Annotation: O nerecenzovaném románu, vydávaném sešitově jako 3. svazek 11. ročníku edice (poslední sešit z 25. 2. 1948, náklad 27.500 výtisků).
Article
20
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 3, březen, s. 139-145
Annotation: Kapitola Masaryk; s poznámkou Z rukopisné pozůstalosti.
Article