By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 1, leden, s. 32-37
Annotation: Vzpomínka na setkání s J. Čepem v roce 1964 v Paříži a jeho vyprávění o okolnostech útěku z Československa v červenci 1948; též o J. Voskovcovi...
Article
2
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004/2005, č. 5, leden 2005, s. 255-262
Annotation: Studie; též o vztahu představitelů obou časopisů k tehdy již zakázanému časopisu Řád.
Article
3
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 4, prosinec, s. 196-200
Annotation: Recenze.
Article
4
5
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 3, březen, s. 129-132
Annotation: Studie.
Article
6
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 23, 2002, č. 7, září, s. 343-345
Annotation: Rozhovor, mj. o J. Čepovi, původně připravený pro časopis Proglas; v úvodní poznámce o knižně dosud nevydaných vzpomínkách J. Dreslera Slovo...
Article
7
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 22, 1997, č. 2, únor, s. 98-101
Annotation: Recenze; podrobněji o Zahradníčkově redakční práci na časopisu Akord.
Article
8
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 22, 1997, č. 2, únor, s. 101-105
Annotation: Rozbor povídky Zbloudilý.
Article
9
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 21, 1996, č. 6, červen, s. 323-324
Annotation: Recenze; Čep Jan.
Article
10
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 20, 1994/1995, č. 5, leden 1995, s. 235-237
Annotation: Vzpomínka přetištěná z rukopisného samizdatového sborníku k 1. výročí úmrtí J. Čepa jako odezva na text: Dresler Jaroslav, Slovo a svět...
Article
11
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 20, 1995, č. 5, leden, s. 235-237
Annotation: Vzpomínky, též na s. 270-273 : Slavík Ivan: Hory roků, V. část pro Akord.
Article
12
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 20, 1994/1995, č. 1, září 1994, s. 2-9 - č. 10, červen 1995, s. 506-516
Annotation: Vzpomínková studie na kulturní vysílání Slovo a svět rozhlasové stanice Svobodná Evropa; V č. 1 mezi spolupracovníky uveden mj. : Demetz Peter,...
Article
13
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 19, 1993/1994, č. 10, červen 1994, s. 514-522
Annotation: Úvaha nad vztahem katolických představitelů české kultury k demokracii od roku 1914 až po Chartu 1977, zmíněn mj. Zeyer Julius, Březina Otokar,...
Article
14
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 18, 1992/1993, č. 7, březen 1993, s. 12-21
Annotation: O prozaickém díle J. Č.
Article
15
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 18, 1992/1993, č. 3, listopad 1992, s. 47-48
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 17, 1991/1992, č. 10, [červen 1992], s. 24-32
Annotation: Kundera Milan, Čep Jan; o jejich vztahu k V. V. S citáty z korespondence J. Čepa; autor studie vl. jm. Studnička Pavel.
Article
17
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 17, 1991/1992, č. 9, [květen 1992], s. 21-23
Annotation: Kreslíř Vladimír Šindler (1891 Morkovice - 15. 4. 1961 Korouhev); o jejich setkání. K otištěné předmluvě J. Č. Chudý kraj (zde s. 15-20),...
Article
18
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 17, 1991/1992, č. 5, [leden 1992], s. 40-43
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 17, 1991/1992, č. 2, [říjen 1991], s. 13-19; č. 3, [listopad 1991], s. 46-50
Annotation: Též o: Čep Jan, Werich Jan.
Article
20
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 16, 1990/1991, č. 10, [červen 1991], s. 10-11
Annotation: K eseji (s. 7-10), přetištěnému z kalendáře Moravan na rok 1949, r. 98.
Article