By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 10, prosinec, s. 555-559
Annotation: Recenze, s rozsáhlými citacemi z recenzovaného díla.
Article
2
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 8, říjen, s. 443-444
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 5, květen, s. 276-279
Annotation: Poznámky o farnímu časopise a o vztahu T. G. Masaryka a K. Čapka k náboženství.
Article
4
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 5, květen, s. 269-273
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 2, únor, s. 110-111
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 7, březen 2010, s. 345-348
Annotation: Medailon.
Article
7
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 6, únor 2010, s. 328-333
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 5, leden 2010, s. 258-260
Annotation: Medailon prozaika M. Hanuše.
Article
9
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 5, leden 2010, s. 274-275
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 4, prosinec 2009, s. 200-202
Annotation: Medailon.
Article
11
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 3, listopad 2009, s. 129-131
Annotation: Medailon.
Article
12
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 3, listopad 2009, s. 165-167
Annotation: O mravním profilu O. Sekory charakterizovaném ve vzpomínkovém rozhovoru se synem ilustrátorky H. Zmatlíkové.
Article
13
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 1, září 2009, s. 18-20
Annotation: Medailon spisovatelské bratrské dvojice.
Article
14
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 1, září 2009, s. 35-41
Annotation: Nekomentovaný soubor dopisů vězněného spisovatele dceři Evě z let 1956-1959.
Article
15
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 1, září 2009, s. 42-49
Annotation: Recenze; s četnými citacemi a osobně motivovanými komentáři, týkajícími se Skácelova vztahu ke katolíkům.
Article
16
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007/2008, č. 10, červen 2008, s. 557-559
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007/2008, č. 9, květen 2008, s. 476-478
Annotation: O motivech nemoci a smrti v jeho díle.
Article
18
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007/2008, č. 9, květen 2008, s. 475
Annotation: K otištěným dvěma kapitolám ze vzpomínek R. Konečného (původně v brněnském sociálnědemokratickém deníku Čin, 1945) (s. 462-475).
Article
19
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007/2008, č. 8, duben 2008, s. 431-433
Annotation: Medailon germanisty; s denunciační poznámkou redaktorky o I. Dunajevském.
Article
20
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007/2008, č. 8, duben 2008, s. 434-436
Annotation: Glosa inspirovaná novinovým nekrologem zmiňující zejména Čelovského finanční podporu dnes již zaniklého slezského časopisu Alternativa nova.
Article