By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 7, září, s. 386-389
Annotation: Polemika s výrokem P. Prouzy (Scriptum 1993, č. 9) o tom, že hodnota literárního díla se poměřuje čtenářskou popularitou, resp. komerčním...
Article
2
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 4, duben, s. 219-223
Annotation: Recenze, mj. se zmínkami o českých autorech píšících o květinách.
Article
3
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 3, březen, s. 156-157
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007/2008, č. 5, leden 2008, s. 232-240
Annotation: Soubor povětšinou teologických a čtenářských glos o dílech české a světové literatury.
Article
5
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004/2005, č. 8, duben 2005, s. 432-434
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004/2005, č. 5, leden 2005, s. 255-262
Annotation: Studie; též o vztahu představitelů obou časopisů k tehdy již zakázanému časopisu Řád.
Article
7
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 3, listopad, s. 114-115
Annotation: Pokračování předchozí kapitoly.
Article
8
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 2, říjen, s. 73-87
Annotation: Dokončení kapitoly Procesy (o procesu proti katolickým literátům). Dále kapitoly Intelektuálové a Bilance a výhledy. Kacířské poznámky.
Article
9
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 1, září, s. 6-24
Annotation: Pokračování vzpomínek obsahující texty J. Čepa a prozaické a básnické texty J. Zahradníčka a kapitolu Procesy (o procesu proti spolupracovníkům...
Article
10
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 10, prosinec, s. 518-528
Annotation: O časopisech Řád a Obnova v druhé polovině 30. let.
Article
11
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 6, červen, s. 297-304
Annotation: S kapitolou Kuncířovo Dobré dílo.
Article
12
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 5, květen, s. 242-248
Annotation: Mj. o časopisech Jitro a Úsvit, D. Peckovi a S. Braitovi; začátek kapitoly Lidová strana. - S poznámkou Z rukopisné pozůstalosti.
Article
13
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 4, duben, s. 170-182
Annotation: Pokračování kapitoly o Masarykovi s mezititulky Ferdinand Peroutka - Jací jsme, Český kněz. Mj. o katolictví v Babičce B. Němcové a v Máchově...
Article
14
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 3, březen, s. 139-145
Annotation: Kapitola Masaryk; s poznámkou Z rukopisné pozůstalosti.
Article
15
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 2, únor, s. 93-103
Annotation: Dokončení 1. kapitoly Katolíci a republika 1918-1938 a začátek kapitoly Hus a husitství; s poznámkou Z rukopisné pozůstalosti.
Article
16
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 23, 2002, č. 10, prosinec, s. 523-528
Annotation: Datováno Meteorologická stanice Chráňov, prosinec 2001.
Article
17
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 23, 2002, č. 7, září, s. 362-369
Article
18
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 22, 1997, č. 1, leden, s. 6-8
Annotation: Medailon polské spisovatelky M. Konopnické, mj. překladatelky díla J. Vrchlického.
Article
19
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 21, 1996, č. 7, září, s. 381-383
Annotation: Recenze knihy věnované časopisu Poesie, který ve 30. letech vydával Strakoš Jan.
Article
20
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 21, 1996, č. 4, duben, s. 185-189
Annotation: Studie o díle katolického kněze, básníka a esejisty J. V. (* 1929, Zlámanka).
Article