By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 21, 1996, č. 9, listopad, s. 482-487
Annotation: Recenze; Novotný Antonín.
Article
2
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 21, 1996, č. 9, listopad, s. 499-500
Annotation: Recenze výboru z básnických překladů z let 1945-1988.
Article
3
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 21, 1996, č. 7, září, s. 388-390
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 21, 1996, č. 4, duben, s. 185-189
Annotation: Studie o díle katolického kněze, básníka a esejisty J. V. (* 1929, Zlámanka).
Article
5
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 21, 1996, č. 1, leden, s. 41-43
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 20, 1995, č. 8, duben, s. 483-484
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 20, 1995, č. 8, duben, s. 440-448
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 20, 1994/1995, č. 7, březen 1995, s. 388-389
Annotation: Recenze čtyřdílného sborníku (1982, 1986, 1989, 1994).
Article
9
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 20, 1994/1995, č. 6, únor 1995, s. 318-322
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 20, 1994/1995, č. 5, leden 1995, s. 274-275
Annotation: Recenze, mj. srovnání se sbírkou: Bochořák Klement, Křížová cesta.
Article
11
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 20, 1995, č. 5, leden, s. 276-277
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 19, 1993/1994, č. 8, duben 1994, s. 441-443
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 19, 1993/1994, č. 7, březen 1994, s. 387-388
Annotation: V rubrice O knihách. - Autor, promovaný filolog brněnské univerzity, od 1970 v exilu, studia teologie v Římě, 1974 doktorát etiky v USA. Zastoupen...
Article
14
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 19, 1993/1994, č. 4/5, prosinec/leden, s. 272-273
Annotation: Zejména o kritice V. Č. vedené po válce skupinou okolo Mladé fronty: Fleischmann Ivo, Hořec Jaromír.
Article
15
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 19, 1993/1994, č. 2, říjen 1993, s. 110-111
Annotation: Komentář. Vyšlo v červenci 1993.
Article
16
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 16, 1990/1991, č. 8, [duben 1991], s. 51-52
Annotation: Rotrekl Zdeněk, Renč Václav, Palivec Josef; recenze.
Article
17
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 16, 1990/1991, č. 4, prosinec 1990, s. 14-24
Annotation: Esej týkající se situace od roku 1945, ineditní literatury, světovosti české literatury ap., a to z hlediska kontinuity kultury.
Article