By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 1, leden, s. 54-55
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 4, prosinec 2009, s. 217-218
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 6, červen, s. 326-330
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 10, prosinec, s. 529-537
Annotation: Studie o Dvořákově březinovském eseji (Tvar 1928) a jeho dalších březinovských bádáních.
Article
5
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 23, 2002, č. 5, květen, s. 265-268
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 19, 1993/1994, č. 10, červen 1994, s. 514-522
Annotation: Úvaha nad vztahem katolických představitelů české kultury k demokracii od roku 1914 až po Chartu 1977, zmíněn mj. Zeyer Julius, Březina Otokar,...
Article
7
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 18, 1992/1993, č. 4, prosinec 1992, s. 3-9
Annotation: V jednotlivých kapitolách o: Cvetajeva Marina, Zeyer Julius, Rilke Rainer Maria, Braunerová Zdenka, Karásek ze Lvovic Jiří, Březina Otokar.
Article
8
In: Akord. -- Roč. 16, 1990, č. 2, říjen, s. 13-17
Annotation: Tři črty a báseň. Texty jsou poznamenány otisky Otokara Březiny, Karla Čapka a Jakuba Demla v krajině.
Article
10
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 81-82
Annotation: Autor článku zde reaguje na kurzívu pana: Černý A. ze Svobodných novin. Tady pan Černý tvrdí, že od války ještě nevzniklo velké literární...
Article
11
In: Akord. -- Roč. 13, 1947, s. 9-23
Annotation: V přednášce se pojednává o poezii předválečné a válečné. Jsou tu rozebírány otázky schopnosti českých básníků vycítit nebezpečí...
Article
12
In: Akord. -- Roč. 13, 1947, s. 32-33
Annotation: Autorka referátu zde hovoří o novém literárně-uměleckém směru, kterému dal název manifest ve sborníku nového uměleckého myšlení - Aktivu....
Article
13
In: Akord. -- Roč. 13, 1947, s. 77-78
Annotation: Sborník Vysočina. Vydala Vysočina, spolek rodáků a přátel Českomoravské vysočiny v Praze. Stran 104, cena 60 Kčs. Autor referátu nejdříve...
Article
14
In: Akord. -- Roč. 13, 1947, s. 105-115
Annotation: Referát o básnické osobnosti pana: Hora Josef, který byl napsán v souvislosti s vydáním studie pana: Černý Václav "Zpěv duše", který vyšel...
Article