By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 4, duben, s. 219-223
Annotation: Recenze, mj. se zmínkami o českých autorech píšících o květinách.
Article
2
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 5, leden 2010, s. 261-267
Annotation: Recenze; zejména o vztahu KČ-TGM, KČ-Jakub Deml a o "službičkování v politice".
Article
3
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 8, říjen, s. 443-445
Annotation: Poznámka k otištěnému obsáhlému úryvku z dopisu.
Article
4
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 4, prosinec, s. 218-219
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 7, září, s. 370-372
Annotation: O významu Pavly Kytlicové pro J. Demla.
Article
6
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 21, 1996, č. 8, říjen, s. 437-440
Annotation: Deml Jakub; recenze knihy vzpomínek Demlova advokáta.
Article
7
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 20, 1994/1995, č. 4, prosinec 1994, s. 215
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 20, 1994/1995, č. 4, prosinec 1994, s. 218
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 19, 1993/1994, č. 10, červen 1994, s. 514-522
Annotation: Úvaha nad vztahem katolických představitelů české kultury k demokracii od roku 1914 až po Chartu 1977, zmíněn mj. Zeyer Julius, Březina Otokar,...
Article
10
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 19, 1993/1994, č. 9, květen 1994, s. 496-499
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 17, 1991/1992, č. 7, [březen 1992], s. 38-41
Annotation: Sova Antonín; o jejich stycích. S otištěnými zápisky a dopisem J. D. A. Sovovi z 27. 11. 1914.
Article
12
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 16, 1990/1991, č. 8, [duben 1991], s. 14-22
Annotation: Vzpomínka na J. D.; s otištěnými úryvky z dopisů mj. od: Renč Václav, Junová Marie Rosa.
Article
13
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 16, 1990/1991, č. 8, [duben 1991], s. 23-26
Annotation: Obzina František, Bílek František; s otištěním dopisu J. D. ze 7. 11. 1920 a básně F. Bílka.
Article
14
In: Akord. -- Roč. 16, 1990, č. 2, říjen, s. 13-17
Annotation: Tři črty a báseň. Texty jsou poznamenány otisky Otokara Březiny, Karla Čapka a Jakuba Demla v krajině.
Article
15
16
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 15, 1989/1990, č. 6, květen 1990, s. 28-38
Annotation: Z dosud nepublikované pozůstalosti; Deml Jakub.
Article
17
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 15, 1989/1990, č. 3, únor 1990, s. 36-41; č. 4, březen 1990, s. 30-38
Annotation: Vzpomínkové vyprávění profesora pověřeného pořádáním Demlovy literární pozůstalosti.
Article