By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 8, duben 2010, s. 432-434
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 10, prosinec, s. 551-558
Annotation: Recenze-esej.
Article
3
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 4, prosinec, s. 187
Annotation: Úvodní poznámka k otištěnému úryvku (s. 188-191) z prózy J.V. Rosůlka.
Article
4
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 2, říjen, s. 73-87
Annotation: Dokončení kapitoly Procesy (o procesu proti katolickým literátům). Dále kapitoly Intelektuálové a Bilance a výhledy. Kacířské poznámky.
Article
5
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 1, září, s. 6-24
Annotation: Pokračování vzpomínek obsahující texty J. Čepa a prozaické a básnické texty J. Zahradníčka a kapitolu Procesy (o procesu proti spolupracovníkům...
Article
6
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 8, říjen, s. 405-415
Annotation: Pokračování kapitoly o J. Durychovi; též o F. Lazeckém, časopisu Řád a J. Florianovi.
Article
7
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 7, září, s. 357-367
Annotation: 7. část vzpomínkového eseje. O Durychem řízených časopisech Akord a Rozmach, Durychovu vztahu ke K. Čapkovi a jeho hodnocení Haškova románu....
Article
8
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 4, duben, s. 192-193
Annotation: Výbor z korespondence z července-září 1960.
Article
9
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 24, 2003, č. 4, duben, s. 216-219
Annotation: Recenze, všímající si mj. zachycení příbramských a brdských reálií v Durychově próze.
Article
10
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 23, 2002, č. 8, říjen, s. 435-436
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 23, 2002, č. 4, duben, s. 170-176
Annotation: O životě J.P., zejména o jeho vztahu k rodnému Zbirožsku.
Article
12
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 23, 2002, č. 3, březen, s. 151-156
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 23, 2002, č. 3, březen, s. 159-165
Annotation: Recenze a kritika recenzního ohlasu, mj. M.C. Putny v Literárních novinách.
Article
14
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 21, 1996, č. 1, leden, s. 3-9
Annotation: Studie z pozůstalosti o knihách J. D.: Masopust, Děti, Služebníci neužiteční, Duše a hvězda, Boží duha; datováno 1974.
Article
15
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 20, 1994/1995, č. 8, duben 1995, s. 438-439
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 20, 1994/1995, č. 8, duben 1995, s. 440-448
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 20, 1995, č. 8, duben, s. 483-484
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 20, 1995, č. 8, duben, s. 440-448
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 20, 1994/1995, č. 1, září 1994, s. 43-47
Annotation: Autorka polemizuje s tvrzením: Med Jaroslav (LtN 5, 1994, č. 26, s. 7, 30. 6.), že J. Durych po březnu 1939 politickou publicistiku nepsal.
Article
20
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 19, 1993/1994, č. 10, červen 1994, s. 514-522
Annotation: Úvaha nad vztahem katolických představitelů české kultury k demokracii od roku 1914 až po Chartu 1977, zmíněn mj. Zeyer Julius, Březina Otokar,...
Article