By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004/2005, č. 9, květen 2005, s. 481-483
Annotation: Komentované úryvky ze dvou dopisů I. Slavíka autorovi z 26. 8. a 13. 9. 1985.
Article
2
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004/2005, č. 5, leden 2005, s. 255-262
Annotation: Studie; též o vztahu představitelů obou časopisů k tehdy již zakázanému časopisu Řád.
Article
3
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 2, říjen, s. 73-87
Annotation: Dokončení kapitoly Procesy (o procesu proti katolickým literátům). Dále kapitoly Intelektuálové a Bilance a výhledy. Kacířské poznámky.
Article
4
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 25, 2004, č. 1, září, s. 6-24
Annotation: Pokračování vzpomínek obsahující texty J. Čepa a prozaické a básnické texty J. Zahradníčka a kapitolu Procesy (o procesu proti spolupracovníkům...
Article
5
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 23, 2002, č. 1, leden, s. 13-18
Annotation: Rozhovor, zejména o básníku K.Doskočilovi; připojen dopis K.D. Janu Zahradníčkovi z 24.3.1947.
Article
6
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 22, 1997, č. 2, únor, s. 95-98
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 22, 1997, č. 2, únor, s. 98-101
Annotation: Recenze; podrobněji o Zahradníčkově redakční práci na časopisu Akord.
Article
8
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 19, 1993/1994, č. 10, červen 1994, s. 514-522
Annotation: Úvaha nad vztahem katolických představitelů české kultury k demokracii od roku 1914 až po Chartu 1977, zmíněn mj. Zeyer Julius, Březina Otokar,...
Article
9
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 19, 1993/1994, č. 6, únor 1994, s. 287-292
Annotation: O ročnících 12, 1945-46; 13, 1946-47; 14, 1947-48.
Article
10
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 18, 1992/1993, č. 5, leden 1993, s. 3-13
Annotation: Vzpomínky středoškolského profesora, mj. na: Šotola Jiří, Zahradníček Jan, Dokulil Jan, Ráček Blažej (3. 2. 1884 Křoví u Velké Bíteše...
Article
11
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 17, 1991/1992, č. 3, [listopad 1991], s. 34-37
Annotation: O uschování a záchraně vězeňských básní J. Z.; datováno 1. 12. 1968.
Article
12
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 16, 1990/1991, č. 10, [červen 1991], s. 59-60
Annotation: K otištěné básni (s. 58-59) z roku 1949.
Article
13
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 16, 1990/1991, č. 7, [březen 1991], s. 46-52
Annotation: Studie; z připravované knihy Rozumět literatuře 2.
Article
14
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 15, 1989/1990, č. 6, květen 1990, s. 39-42
Article
15
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 15, 1989/1990, č. 3, únor 1990, s. 23-27
Annotation: Z knihy J. Č. Poutník na zemi, Řím 1965.
Article
16
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 15, 1989/1990, č. 3, únor 1990, s. 52-55
Annotation: O jeho životě a díle.
Article
17
In: Akord. -- Roč. 13, 1947, s. 9-23
Annotation: V přednášce se pojednává o poezii předválečné a válečné. Jsou tu rozebírány otázky schopnosti českých básníků vycítit nebezpečí...
Article
18
In: Akord. -- Roč. 13, 1947, s. 77-78
Annotation: Sborník Vysočina. Vydala Vysočina, spolek rodáků a přátel Českomoravské vysočiny v Praze. Stran 104, cena 60 Kčs. Autor referátu nejdříve...
Article
19
In: Akord. -- Roč. 13, 1947, s. 177-185
Annotation: Autor článku zde popírá nařčení některých novinářů z Kulturní Politiky (Beneš K. J., Brambora Josef, Běhounek Václav), že katoličtí...
Article
20
In: Akord. -- Roč. 13, 1947, s. 379-380
Annotation: Vladimír Vokolek: Cesta k poledni. Vydal Melantrich v Praze roku 1946. Autor referátu pana: Vokolek Vladimír, přes všechny nedostatky, hodnotí jako...
Article