By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 7, březen 2010, s. 385-386
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 28, 2009/2010, č. 6, únor 2010, s. 325-327
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 27, 2007/2008, č. 9, květen 2008, s. 490-493
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 26, 2006, č. 1, leden, s. 32-37
Annotation: Vzpomínka na setkání s J. Čepem v roce 1964 v Paříži a jeho vyprávění o okolnostech útěku z Československa v červenci 1948; též o J. Voskovcovi...
Article
5
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 23, 2002, č. 1, leden, s. 44-49
Annotation: Recenze; připojeny dopis básníka adresovaný prezidentovi ČR, vládě a parlamentu z 18. 7. 1995 a odpovědi předsedy Křesťanské a demokratické...
Article
6
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 21, 1996, č. 8, říjen, s. 443-445
Annotation: Reakce na vzpomínky J. D., otištěné v Akordu 20, 1995; zejména na kapitolu "České slovo" (Akord č. 8), pojednávající o: Strnad Jaroslav; Svobodná...
Article
7
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 21, 1996, č. 2, únor, s. 76-80
Annotation: Úvaha přednesená na kolokviu o exilu, které uspořádal Francouzský institut v Praze.
Article
8
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 21, 1996, č. 2, únor, s. 81-82
Annotation: Ohlas na přednášku, kterou přednesla V. L. na kolokviu Francouzského institutu o problematice exilu.
Article
9
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 20, 1994/1995, č. 7, březen 1995, s. 388-389
Annotation: Recenze čtyřdílného sborníku (1982, 1986, 1989, 1994).
Article
10
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 20, 1995, č. 7, březen, s. 388-389
Annotation: Recenze (vyšlo 1982, 86, 89, 94).
Article
11
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 20, 1994/1995, č. 2, říjen 1994, s. 67-72
Annotation: Stať o kulturních aktivitách poúnorového exilu; zmíněn mj. Nehasil Antonín, redaktor edice Klub přátel československé knihy (Chicago); Vlach...
Article
12
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 20, 1994/1995, č. 1, září 1994, s. 2-9 - č. 10, červen 1995, s. 506-516
Annotation: Vzpomínková studie na kulturní vysílání Slovo a svět rozhlasové stanice Svobodná Evropa; V č. 1 mezi spolupracovníky uveden mj. : Demetz Peter,...
Article
13
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 19, 1993/1994, č. 10, červen 1994, s. 549-552
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 19, 1993/1994, č. 8, duben 1994, s. 439-441
Annotation: Recenze sborníku Přerušená setkání - In memoriam František Pinďák, Řím, Křesťanská akademie 1994, 208 s. - Edice Studium, sv. 42. O zásluhách...
Article
15
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 19, 1993/1994, č. 7, březen 1994, s. 387-388
Annotation: V rubrice O knihách. - Autor, promovaný filolog brněnské univerzity, od 1970 v exilu, studia teologie v Římě, 1974 doktorát etiky v USA. Zastoupen...
Article